Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės ir Adelės Bražėnaitės kūrybos darbų paroda

Amatų centre Antazavės dvare nuo birželio 23 d. eksponuojama Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės ir Adelės Bražėnaitės kūrybos darbų paroda, kuri veiks iki rugpjūčio 14 d.

Daugiau

Rimanto Bikulčiaus fotografijų ciklai „Stabtelėjimai“ ir „Pilkumos“

Fotografijų ciklas „Stabtelėjimai“ – toks turėjo būti „tikros“ parodos pavadinimas. Likimo ironija – mus visus stabtelėti privertė pandemija. Ciklas „Pilkumos“ skirtas ramiam Gamtos ir Žmogaus  būties apmąstymui.

Daugiau

Atidaryta paroda

Gedulo ir vilties bei Okupacijų ir genocido dienų proga birželio 14 d. Zarasų krašto muziejuje atidaryta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus parengta paroda „12-asis kilometras: 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“. Dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius.

Daugiau

Povilas Vaičekauskas – rezistentas, politinis kalinys, visuomenės veikėjas

Povilas Vaičekauskas gimė 1926 m. birželio 21 d. Skapiškio valsčiuje, Kupiškio rajone. Mokėsi Jūžintų (Rokiškio r.), Imbrado pradžios mokyklose, kiek ūgtelėjęs – Zarasų gimnazijoje. 1944 m. pavasarį, būdamas gimnazijos septintoku, įstojo į Lietuvos Vietinės rinktinės generolo Povilo Plechavičiaus organizuojamą karo mokyklą. Joje išbuvo iki gegužės mėnesio, kuomet, atgal atsiritant Antrojo pasaulinio karo rytų frontui, nacių okupacinė valdžia Vietinę rinktinę išformavo.

Daugiau

Tremtys kaip trauma: pasekmės ir įveika

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro Atminimo programų skyriaus vedėjos istorikės  dr. Monikos Kareniauskaitės pranešimas Tremtys kaip trauma: pasekmės ir įveika"

Daugiau

Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienos

Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjimo proga Zarasų krašto muziejaus interneto svetainėje www.zarasumuziejus.lt: birželio 14–15 dienomis LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus parengta virtuali paroda „Viltingas „Aleliuja!“ iš toli“. Parodoje eksponuojami muziejaus rinkinio „Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje“ eksponatai: fotografijos, laiškai, atvirukai, piešiniai, dienoraščių ištraukos; Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro Atminimo programų skyriaus vedėjos Monikos Kareniauskaitės pranešimo vaizdo įrašas; muziejaus istoriko Kęsto Vasilevskio straipsnis apie Zarasų gimnazijoje besimokiusį antisovietinį rezistentą, tremtinį, politinį kalinį, JAV lietuvį ir visuomenės veikėją Povilą Vaičekauską (1926–2017).

Daugiau

Kviečiame į ,,Molio kermošių“!

Birželio 27 d., šeštadienį, 15–18 val. Leliūnuose, erdvėje netoli Vytauto Valiušio keramikos muziejaus, vyks šventė „Molio kermošius“ (pagal Utenos kraštotyros muziejaus projektą „Meistrai ir jų pameistriai“). „Molio kermošius“ –  tradicinis renginys, vykstantis kas antri metai. Šiais metais – jau ketvirtas. Tądien vyks ir Leliūnų miestelio šventė. Kermošiaus rengėjai kviečia atvykti amatininkus, tautodailininkus, sertifikuotus meistrus ir pristatyti savo amatą bei darbus, bendrauti ir dalytis patirtimi, pirkti ir parduoti, vaišinti. 

Daugiau

Moisiejus Botvinikas

Tie, kas domisi Zarasų krašto praeitimi ir jos XX amžiaus istoriją liudijančiomis nuotraukomis, pastebi, kad daugelio jų autorius yra Moisiejus, dar vadinamas Moiša, Botvinikas. Tai bene pagrindinis Zarasų krašto fotografas, dokumentinėse fotografijose įamžinęs Zarasų miesto ir kaimų vaizdus, žmonių gyvenimo būdą. Žinoma, jog Zarasus fotografavo ir keletas kitų fotografų, tarp jų Borisas Ribčevskis, Vittmannas, Daškevičius, tačiau jų fotografijų žinoma nedaug.

Daugiau