KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į MOKYMOSI PROGRAMĄ „TRADICINIŲ DUBENĖLIŲ LIPDYMAS IŠ MOLIO”

Zarasų krašto muziejus, siekdamas plėsti suaugusiųjų neformalųjį švietimą, kviečia iki gegužės 6 d. registruotis į Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Tradicinių dubenėlių lipdymas iš molio”. Programos trukmė – gegužės 3-31 dienomis (10 edukacinių užsiėmimų). 

Daugiau

AMATŲ CENTRE – MARGUČIŲ MARGINIMAS VAŠKU

Artėja gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo šventė – šv. Velykos. Tai svarbiausioji krikščioniškojo pasaulio šventė – Jėzaus Kristaus prisikėlimo iš mirties minėjimas. Velykų margutis yra gyvybės, vaisingumo, derlingumo, gamtos atgimimo simbolis, nuo seno tikėta, kad jis turi magiškos galios.

Daugiau

ŠIAULIŠKIO DAILININKO TAPYBOS PARODA

Saulėtą balandžio 5 dienos pavakarę Zarasų krašto muziejuje atidaryta Šiauliuose gyvenančio jauno dailininko Aisčio Teišerskio tapybos darbų paroda. Į ją atėję zarasiškiai susipažino su mūsų krašte beveik nežinomo autoriaus 24 savitais paveikslais.  

Daugiau

ZARASŲ KRAŠTO MUZIEJUJE ATVIRŲ DURŲ DIENA

Balandžio 15-ąją minint Tarptautinę kultūros dieną muziejus kviečia lankytojus nemokamai susipažinti su šiauliškio dailininko Aisčio Teišerskio tapybos darbų paroda, muziejaus ekspozicijomis, pasinaudoti nemokama gido paslauga ekskursijoje po muziejų, nuo 14 valandos dalyvauti  edukaciniame užsiėmime ,,Velykų margutis atrieda“.

Daugiau

AMATŲ CENTRE – DANGUOLĖS ONOS ŽILĖNIENĖS TAPYBOS DARBŲ PARODA

Amatų centre Antazavės dvare balandžio 1-30 dienomis eksponuojama Danguolės Onos Žilėnienės tapybos darbų paroda. 

Daugiau

BALANDŽIO 18-ĄJĄ DIENĄ KVIEČIAME PAŽINTI ZARASŲ MIESTO PAVELDĄ

Kiekvienais metais balandžio 18 dieną minima Pasaulinė paminklų ir paminklinių vietų apsaugos diena, kurią UNESCO paskelbė 1984 m. Tądien visame pasaulyje skatinama pažinti kultūros paminklus, atkreipti dėmesį į griūvančius bei suirusius, skatinti juos restauruoti.

Daugiau

AISČIO TEIŠERSKIO (ŠIAULIAI) TAPYBOS DARBŲ PARODA

Zarasų krašto muziejuje balandžio 5 d. (penktadienį), 16 val., įvyks šiauliečio dailininko Aisčio Teišerskio tapybos darbų parodos atidarymas.

Daugiau

GRAŽI SUKAKTIS PRAŽYDO NAUJA PARODA

Za­ra­sų kraš­to mu­zie­ju­je eks­po­nuo­ja­ma Dan­guo­lės Onos ŽILĖNIENĖS per­so­na­li­nė ta­py­bos dar­bų pa­ro­da.

O pa­ro­dos ati­da­ry­mas ko­vo 8 die­ną su­reng­tas ne­at­si­tik­ti­nai: tą­dien – Mo­ters die­na, o po ke­lių die­nų – Ko­vo 11-oji, ku­rios me­tu tu­rė­ju­si pra­žys­ti ir pa­čios pa­ro­dos au­to­rės 85-erių me­tų su­kak­tis.

Daugiau