Ataskaitos

Zarasų krašto muziejaus 2020 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Zarasų krašto muziejaus 2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Zarasų krašto muziejaus 2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita

Zarasų krašto muziejaus 2020 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita

Zarasų krašto muziejaus 2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita

Zarasų krašto muziejaus 2020 m.  I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Zarasu krašto muziejaus 2019 m. veiklos rezultatu ataskaita

Zarasu krašto muziejaus 2019 metu finansiniu ataskaitu aiškinamasis raštas

Zarasų krašto muziejaus 2019 m. finansinės būklės ataskaita

Zarasu krašto muziejaus 2019 m. III ketv. finansiniu ataskaitu aiškinamasis raštas

Zarasu krašto muziejaus 2019 m. III ketv. veiklos rezultatu ataskaita

Zarasų krašto muziejaus 2019 metų II ket. veiklos rezultatų ataskaita

Zarasų krašto muziejaus 2019 metų II ket. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Zarasų krašto muziejaus 2019 metų I ketv. finansinės buklės ataskaita

Zarasų krašto muziejaus 2019 metų I ket. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Zarasų krašto muziejaus 2018 metų finansinės buklės ataskaita

Zarasų krašto muziejaus 2018 metų veiklos rezultatų ataskaita

Zarasų krašto muziejaus 2018 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Zarasų krašto muziejaus biudžeto vykdymo ataskaitą 2018 m. kovo 31d.

Zarasų krašto muziejaus finansinės ataskaitos 2018 m. kovo 31 d.

Zarasų krašto muziejaus finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Zarasų krašto muziejaus 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Zarasų krašto muziejaus 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita

Zarasų krašto muziejaus 2017m. birželio 30 d. finansinės ataskaitos

Zarasų krašto muziejaus 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita

Zarasų krašto muziejaus 2017 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaita

Zarasų krašto muziejaus 2017 m. kovo 31 d. finansinės ataskaitos

Zarasų krašto muziejaus biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

Zarasų krašto muziejaus 2016 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Zarasų krašto muziejaus biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Zarasų krašto muziejaus 2016 m. 2016m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitos

Zarasų krašto muziejaus 2016 m. II-o ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

Zarasų krašto muziejaus 2016 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitos

Zarasų krašto muziejaus 2016 m. I-0 ketvirčio finansinės ataskaitos

Zarasų krašto muziejaus 2016 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitos

Zarasų krašto muziejaus 2015m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos

Zarasų krašto muziejaus 2015 m. metinės finansinės ataskaitos

Zarasų krašto muziejaus 2015 m. 3-čio ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Zarasų krašto muziejaus 2015 m. 3-čio ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

Zarasų krašto muziejaus 2015 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

Zarasų krašto muziejaus 2015 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Zarasų krašto muziejaus 2015 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

Zarasų krašto muziejaus 2014 m. metinė biudžeto vykdymo ataskaita

Zarasų krašto muziejaus 2014 m. metinės finansinės ataskaitos

Zarasų krašto muziejaus finansinių ataskaitų duomenis 2014 m. rugsėjo 30 d.

Zarasų krašto muziejaus biudžeto vykdymo ataskaitos duomenis 2014 m. rugsėjo 30 d.

Zarasų krašto muziejaus finansinių ataskaitų duomenis 2014 m. birželio 30 d.

Zarasų krašto muziejaus biudžeto vykdymo ataskaitos duomenis 2014 m. birželio 30 d.

Zarasų krašto muziejaus finansinių ataskaitų duomenis 2014 m. kovo 31 d.

Zarasų krašto muziejaus biudžeto vykdymo ataskaitos duomenis 2014 m. kovo 31 d.

Zarasų krašto muziejaus 2013 m. finansinės ataskaitos

Zarasų krašto muziejaus 2013 m. biudžeto vykdymo ataskaitos

Zarasų krašto muziejaus 2013 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo išlaidų ataskaita

Zarasų krašto muziejaus 2013 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo išlaidų ataskaita

Zarasų krašto muziejaus finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2013 m. birželio 30 d. duomenis

Zarasų krašto muziejaus 2013 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo išlaidų ataskaita

Zarasų krašto muziejaus finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Zarasų krašto muziejaus 2012 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo išlaidų ataskaita 

Zarasų krašto muziejaus 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-05-02

Veiklos rezultatų ataskaita-2013-03-31

Finansinės būklės ataskaita-2013-03-31-1

20 VSAFAS 4 priedas-2013-03-31

F-Nr 4_2012 12 27-2013-03-31

Forma Nr2-2013-03-31-2

 

Veiklos rezultatų ataskaita 2012-09-30

Aiškinamasis raštas-2012-09-30

20 VSAFAS 4 priedas 2012-09-30

Finansinės būklės ataskaita 2012-09-30

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2012 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Aiškinamasis raštas 2012 m. liepos 31 d.

20 VSAFAS 4 priedas-2012-06-30 

Finansinės būklės ataskaita-2012-06-30

ZARASŲ KRAŠTO MUZIEJAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Zarasų krašto muziejaus 2012 metų I ketvirčio veiklos ataskaita

Zarasų krašto muziejaus 2011 metų veiklos ataskaita

Zarasų krašto muziejaus 2010 metų veiklos ataskaita