Miko Šileikio galerija

Žymus kraštietis, lietuvių išeivijos dailininkas Mikas Šileikis

Prieš 120 metų spalio 15 dieną Degučių valsčiuje, Liminėlių vienkiemyje Marijos Klimanskytės – Šileikienės ir Justino Šileikio šeimoje gimė būsimasis dailininkas Mikas Šileikis. Motinos brolis – Mykolas Klimanskis – inžinierius, buvo pirmasis Miko mokytojas, išmokęs jį skaityti, rašyti ir aritmetikos. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą, artėjant caro karinei prievolei, tėvas sudarė sąlygas jos išvengti ir išvykti į Ameriką. Tuo metu jam buvo 20 metų. Kilęs iš Zarasų krašto, vienas pirmųjų lietuvių dailininkų Amerikoje. 1913 m., vengdamas rusų carinės karo prievolės, jis atvyko į JAV. Mokydamasis vidurinėje mokykloje, lankė Bostono, vėliau – privačią Belle Arti meno mokyklą. 1923 m. baigė Čikagos meno institutą. Iki naujųjų imigrantų bangos po Antrojo pasaulinio karo Šileikis dalyvavo Čikagos meno instituto, Indianos dailininkų ir lietuvių išeivių dailės parodose. Už savo kūrinius ne kartą laimėjo premijų ir apdovanojimų. Dalyvavo įvairių meno draugijų – Alumni Association of the School of the Art Institute, Ilinojaus dailininkų sąjungos, Hoosiers Salon of Indiana – veikloje, buvo vienas Lietuvių dailininkų sąjungos iniciatorių ir Čiurlionio galerijos Čikagoje steigėju. 1957-1962 metais vadovavo Čiurlionio galerijai, įsteigė savo vardo premijų fondą. Miką Šileikį kolegos vadino ir akademiniu tapytoju, ir lyriniu impresionistu. Dar studijuodamas Čikagos meno institute, garsėjusiame tada klasikinėmis tradicijomis, buvo pastebėtas dėstytojų ir įvertintas kaip puikus portretistas. Tačiau didžiąją jo kūrybinio palikimo dalį sudaro nuotaikingi peizažai. Saulėtos kopos, paplūdimiai, miško tankmė, parkai, gėlynai, žydintys sodai – bene labiausiai mėgstamos temos. Šileikis tapė laisvai, lengvai, jo šviesių ir skaisčių spalvų skalė turtinga, plati. Apie savo kūrybą dailininkas yra pasakęs: „ekspresionizmu ir abstrakcija nesidomėjau, svetimos įtakos manęs nepaveikė. Norėjau atvira širdimi prisidėti prie šio pasaulio grožio praturtinimo, be kurio žmogaus gyvenimas nebūtų pilnas“. Ypač dailininkas mėgo tapyti Indianos kopas. Amerikiečių parodose M.Šileikis išgarsėjo kaip unikalus „kopų tapytojas“. Pripažįstama, jog į jo tapomas kopas subtiliai įlietos ir dailininko gimtųjų Zarasų smėlynų peizažo linijos.

M. Šileikis surengė 13 personalinių parodų, dalyvavo 23 jungtinėse parodose. Dailininkas savo kūrinių neregistravo. Kiek sukūrė ir kiek pardavė – nežinojo nė pats autorius. Dailininko M. Šileikio kūrybinis palikimas grįžo į gimtinę, jo darbai ir asmeniniai daiktai eksponuojami Zarasų krašto muziejuje. Ekspozicija atidaryta 2000 m. kovo 14 d, jos vertė per 70.000 tūkstančių litų.

M. Šileikis mirė 1987 m. gruodžio 17 d., jis palaidotas šalia savo žmonos Lietuvių tautinėse kapinėse Čikagoje.

Muziejininkas Š. Pošius.

 

ZKM-10495; D-51
M. Šileikis „Ankstyvas ruduo“. Drobė, aliejus. Išm: 66,0×76,3
ZKM-10497; D-53
M. Šileikis „Miškas rudenį“. Drobė, aliejus. Išm: 66,4×76,0
ZKM-10498; D-54
M. Šileikis „Indianos kopos“. Drobė, aliejus. Išm: 51,0×61,0
ZKM-10499; D-55
M. Šileikis „Indianos kopos“. Drobė, aliejus. 1949 m. Išm: 49,6,0×56,8
ZKM-10500; D-56
M. Šileikis „Vasarvietė miške“. Drobė, aliejus. 1956 m. Išm: 45,5×48,5
ZKM-10500; D-56 av
M. Šileikis „Vasarvietė miške“. Drobė, aliejus. 1956 m. Išm: 45,5×48,5
ZKM-10501; D-57
M. Šileikis „Ruduo kopose“. Drobė, aliejus. 1949 m. Išm: 35,8×40,8
ZKM-10502; D-58
M. Šileikis „Pilka diena“. Kartonas, aliejus. 1925 m. Išm: 65,7×75,9
ZKM-10503; D-59
M. Šileikis „Žiema“. Kartonas, aliejus. 1925 m. Išm: 45,5×61,1
ZKM-10504; D-60
M. Šileikis „Indianos kopos ir ežeras“. Drobė, aliejus. 1940 m. Išm: 66,4×76,3
ZKM-10505; D-61
M. Šileikis „Miestelis“. Kartonas, aliejus. Išm: 46,1×56,1
ZKM-10506; D-62
M. Šileikis „Vasaros popietė kopose“. Drobė, aliejus. 1944 m. Išm: 51,2×60,3

ZKM-10507; D-63

M. Šileikis Senoji Čikaga. Drobė, aliejus.  Išm: 71×61,2 cm

ZKM-10508; D-64
M. Šileikis „Sena bažnyčia“. Drobė, aliejus. 1971 m. Išm: 50,6×61,0 cm
ZKM-10509; D-65
M. Šileikis „Čikagos kampelis I“. Kartonas, aliejus. 1975 m. Išm: 45,7×60,1cm
ZKM-10510; D-66
M. Šileikis „Indianos kopų paviljonas“. Drobė, aliejus. 1938 m. Išm: 45,6×55,7 cm
ZKM-10511; D-67
M. Šileikis „Čikagos kampelis žiemą“. Drobė, aliejus. 1938 m. Išm: 43,3×53,2 cm
ZKM-10512; D-68
M. Šileikis „Sodo gėlės“. Drobė, aliejus. 1960 m. Išm: 50,8×60,9 cm
ZKM-10513; D-69
M. Šileikis „Alyvos“. Drobė, aliejus. 1985 m. Išm: 66,0×50,5 cm
ZKM-10514; D-70
M. Šileikis „Prie upės“. Drobė, aliejus. Išm: 66,1×76,4 cm
ZKM-10515; D-71
M. Šileikis „Kopų slėnis“. Drobė, aliejus. Išm: 66,4×76,3 cm
ZKM-10516; D-72
M. Šileikis „Dr. Žymantas“. Drobė, aliejus. 1938 m. Išm: 66,1×50,8 cm
ZKM-10518; D-73
M. Šileikis „Žmonos portretas“. Drobė, aliejus. 1924 m. Išm: 90,7×76,7 cm

ZKM-10519; D-75

M. Šileikis M.K. Čiurlionis. 1977 m. Išm. 50,5×40,0 cm

ZKM-10520; D-76
M. Šileikis „Stovinti žmona“. Drobė, aliejus. 1930 m. Išm: 76,4×45,6 cm

ZKM-10521; D-77

M. Šileikis Autoportretas, 1981 m. Drobė, aliejus. Išm. 54×40,4 cm

ZKM-10522; D-78
M. Šileikis „Vienuolis“. Drobė, aliejus. Išm: 91,5×61,5 cm
ZKM-10523; D-79
M. Šileikis „Pensininkas“. Drobė, aliejus. Išm: 86,4×76,2 cm
ZKM-10524; D-80
M. Šileikis „Apdovanotas“. Kartonas, aliejus. Išm: 72,4×58,0 cm
ZKM-10525; D-81
M. Šileikis „Moteris“. Kartonas, aliejus. Išm: 75,6×66,0 cm
ZKM-10526; D-82
M. Šileikis „Dailininkas Jonas Kaminskas“. Drobė, aliejus. Išm: 68,0×50,4 cm
ZKM-10527; D-83
M. Šileikis „Raudonplaukė“. Drobė, aliejus. Išm: 68,0×50,4 cm
ZKM-10528; D-84
M. Šileikis „Žilaūsis“. Drobė, aliejus. Išm: 61,0×50,7 cm

ZKM-10529; D-85

M. Šileikis Profesorius Steponas Kairys. Drobė, aliejus. Išm: 50,4×40,4 cm

ZKM-10530; D-86
M. Šileikis „Moteris“. Drobė, aliejus. Išm: 45,7×34,6 cm

ZKM-10541; D-97

M. Šileikis Siuvėjas. Išm: 91,6×76 cm

ZKM-10542; D-98

Prieplauka. Drobė, aliejus.  Išm:43,5×52,7 cm

ZKM-10543; D-99
M. Šileikis „Šviežias sniegas“. Drobė, aliejus. Išm: 66,0×76,0 cm
ZKM-10679; D-176
M. Šileikis „Ruduo kopose“. Drobė, aliejus. Išm: 61,0×50,7 cm

ZKM-10681; D-178

M. Šileikis Indianos kopos. Drobė, aliejus. Išm: 66,1×76,4 cm

ZKM-10682; D-179
M. Šileikis „Ruduo pamiškėje“. Drobė, aliejus. 1968 m. Išm: 61,0×50,7 cm
ZKM-10683; D-180
M. Šileikis „Ruduo pamiškėje“. Drobė, aliejus. Išm: 50,7×60,7 cm
ZKM-10684; D-181
M. Šileikis „Raudonasis klevas“. Drobė, aliejus. Išm: 50,8×61,0 cm
ZKM-10686; D-183
M. Šileikis „Pirmasis sniegas“. Drobė, aliejus. 1947 m. Išm: 65,4×76,6 cm
ZKM-10688; D-185
M. Šileikis „Pavasarėjant“. Drobė, aliejus. Išm: 45,6×55,9 cm
ZKM-10689; D-186
M. Šileikis „Gėlynas“. Drobė, aliejus. Išm: 61,3×76,0 cm
ZKM-10690; D-187
M. Šileikis „Pavasaris“. Drobė, aliejus. Išm: 55,8×64,0 cm
ZKM-10691; D-188
M. Šileikis „Kopų medžiai“. Drobė, aliejus. 1947 m. Išm: 51,0×60,6 cm
ZKM-10692; D-189
M. Šileikis „Laiveliai“. Drobė, aliejus. Išm: 56,0×65,9 cm
ZKM-10693; D-190
M. Šileikis „Parko lagūnos“. Drobė, aliejus. Išm: 56,0×63,7 cm
ZKM-10694; D-191
M. Šileikis „Jackson parke“. 1962 m. Drobė, aliejus. Išm: 50,6×61,0 cm
ZKM-10695; D-192
M. Šileikis „Laiveliai Čikagos migloje“. Drobė, aliejus. Išm: 45,5×60,6 cm
ZKM-10696; D-193
M. Šileikis „Pakelės sodyba“. Drobė, aliejus. Išm: 46,0×55,1 cm
ZKM-10697; D-194
M. Šileikis „Žiema“. 1926 m. Drobė, aliejus. Išm: 50,6×60,6 cm
ZKM-10698; D-195
M. Šileikis „Kopos ir ežeras“. Drobė, aliejus. Išm: 50,6×61,0 cm
ZKM-1069; D-196
M. Šileikis „Sodas“. 1961 m. Drobė, aliejus. Išm: 59,5×61,0 cm
ZKM-10700; D-197
M. Šileikis „Natiurmortas“. Drobė, aliejus. Išm: 31,0×44,0 cm
ZKM-10701; D-198
M. Šileikis „Mokslas, muzika, dailė“. Drobė, aliejus. Išm: 66,0×76,0 cm
ZKM-10702; D-199
M. Šileikis „Vaisiai“. 1923 m. Drobė, aliejus. Išm: 55,8×63,6 cm
ZKM-10703; D-200
Paulina Šileikis „Vaisiai“. Kartonas, aliejus. Išm: 22,9×30,6 cm
ZKM-10704; D-201
M. Šileikis „Mergaitė su auskaru“. 1925 m. Drobė, aliejus. Išm: 61,0×51,3 cm
ZKM-10705; D-202
M. Šileikis „Prezidento J. Carterio portretas“. Drobė, aliejus. Išm: 76,0×61,0 cm

ZKM-10706; D-203;

M. Šileikis Filosofo Vydūno portretas. Išm. 61,0×46,0 cm

ZKM-10707; D-204
M. Šileikis „Moters portretas“. Drobė, aliejus. Išm: 50,7×40,7 cm
ZKM-10708; D-205
M. Šileikis „Dailininko motina“. Drobė, aliejus. Išm: 61,0×51,0 cm
ZKM-10709; D-206
M. Šileikis „Žiemai pasiruošusi“. Drobė, aliejus. Išm: 50,8×45,8 cm
ZKM-10710; D-207
M. Šileikis „Ūsočius“. Drobė, aliejus. Išm: 56,2×50,3 cm
ZKM-10711; D-208
M. Šileikis „Mergaitė su raudona skarele“. Drobė, aliejus. Išm: 46,3×40,7 cm
ZKM-10712; D-209
M. Šileikis „Jaunuolis“. Drobė, aliejus. Išm: 53,3×43,3 cm
ZKM-10713; D-210
M. Šileikis „Blondinė su žaliais karoliais“. Drobė, aliejus. Išm: 45,5×35,2 cm
ZKM-10714; D-211
M. Šileikis „Mergaitė su žaliu šaliu“. Drobė, aliejus. Išm: 60,6×50,7 cm
ZKM-10715; D-212
M. Šileikis „Dailininkas Zenonas Kolba“. Drobė, aliejus. Išm: 61,3×50,7 cm
 
ZKM-10716; D-213
M. Šileikis „Žmonos portretas“. Drobė, aliejus. Išm: 30,4×27,7 cm

ZKM-10717; D-214

M. Šileikis Laiveliai Čikagos fone, 1975 m. Išm: 50,6×60,8 cm

ZKM-12783; D-219
M. Šileikis „Kopų upelis“. Drobė, aliejus. Išm: 50,9×60,8 cm
ZKM-12784; D-220
M. Šileikis „Ruduo prie upelio“. 1967 m. Drobė, aliejus. Išm: 51,0×61,0 cm
ZKM-12785; D-221
M. Šileikis „Rudens iškyla“. Drobė, aliejus. Išm: 46,5×55,5 cm
ZKM-12786; D-222
M. Šileikis „Miško beržai“. Drobė, aliejus. Išm: 50,7×60,9 cm
ZKM-12787; D-223
M. Šileikis „Wrigley pastatas Čikagoje“. 1941 m. Drobė, aliejus. Išm: 61,0×50,6 cm
ZKM-12788; D-224
M. Šileikis „Waukegam IL“. 1976 m. Drobė, aliejus. Išm: 50,6×60,7 cm
ZKM-12789; D-225
M. Šileikis „Sodybos kelelis“. 1951 m. Drobė, aliejus. Išm: 51,0×60,5 cm
ZKM-12791; D-227
M. Šileikis „Medžiotojas“. 1968 m. Drobė, aliejus. Išm: 50,7×40,8 cm
ZKM-12792; D-228
M. Šileikis „Bijūnai“. 1951 m. Drobė, aliejus. Išm: 61,5×50,5 cm
ZKM-12793; D-229
M. Šileikis „Raudonas klevas“. 1967 m.  Drobė, aliejus. Išm: 50,8×61,0 cm
ZKM-12794; D-230
M. Šileikis „U. Žukauskienės rūmai“. Drobė, aliejus. Išm: 50,0×61,0 cm
ZKM-12795; D-231
M. Šileikis „Baraboo kalnas“. 1952 m.  Drobė, aliejus. Išm: 50,5×61,0 cm
ZKM-12796; D-232
M. Šileikis „Laukimas“. 1985 m. Drobė, aliejus. Išm: 60,5×51,0 cm
ZKM-12797; D-233
M. Šileikis „Prie bažnyčios“. Drobė, aliejus. Išm: 61,2×51,0 cm
ZKM-12799; D-235
M. Šileikis „Ignas Šeinius“. 1978 m. Drobė, aliejus. Išm: 60,7×76,0 cm
ZKM-12800; D-236
M. Šileikis „Žvejas“. Drobė, aliejus. Išm: 76,0×60,7 cm