2018 METŲ VADOVO UŽDUOTYS

2018 metų Muziejaus direktoriaus užduotys:

1. Įgyvendinti 2018 metų Kultūros plėtros programos (kodas 08) priemones.

2. Užtikrinti savalaikį ir kokybišką projekto ,,A Living History“ (Lat-Lit-By) veiklų įgyvendinimą.

3. Organizuoti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo priemones, patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.