2019 METŲ VADOVO UŽDUOTYS

2019 metų Muziejaus direktoriaus užduotys:

1. Įgyvendinti 2019 metų Kultūros plėtros programos (kodas 08) priemones.

2.Užtikrinti Zarasų krašto muziejaus lankomumo augimą ne mažiau kaip 3,0 proc.

3. Įgyvendinti Lat-Lit-By programos projekto ,,A Living History“ (Lat-Lit-By) 2019 m. numatytas veiklas ir laiku pateikti ataskaitą Zarasų rajono savivaldybės administracijai.

4.  Užtikrinti 2017 m. liepos 13 d. Nr. T- 143 Tarybos sprendimu numatytos priemonės Nr. 8 ,,Istorinio filmo apie pasipriešinimo kovas Zarasų krašte sukūrimas“ įgyvendinimą.

 5. Organizuoti veiklą, skirtą paminklo Lietuvos laisvės gynėjams Zarasų krašte (Mero potvarkis) sukūrimui ir pastatymui