Koplytstulpis su Rūpintojėlio skulptūra

Bažnyčios g. 5 (klebonijos kieme), Zarasai. Ornamentuotas apie 4 m aukščio su skardiniu keturkampiu stogeliu ir ant jo kryželis. Autorius Pranas Kaziliūnas, 2000 m.