Koplytstulpis su Šv. Nepomuko skulptūra

Bažnyčios g. 5, Zarasai. Ornamentuotas apie 4 m aukščio su skardiniu keturkampiu stogeliu ir kryžiumi ant jo. Autorius Pranas Kaziūnas, 2000 m.