Gydytojo, antropologo D. Bukonto namas - Zarasų krašto muziejusZarasų krašto muziejus