Ikona “Kristaus prisikėlimas su šventinėmis scenomis”

Ikona yra Zarasų sentikių maldos namuose (Vytauto g. 43). Ikona tapyta XIX a. antroje pusėje ant medžio lentos, yra 46 x 38 cm dydžio, tempera, jos autorius nežinomas.