XIX a. ornamentuotas kryžius Zarasų Šv. Mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčios šventoriaus vartuose

Geležinis kryžius – saulutės formos, 55 x 55 cm dydžio, sukurtas XIX a. nežinomo autoriaus. Kryžiaus stilius pritaikytas prie romantiško bažnyčios stiliaus.