II-ojo pasaulinio karo sovietų sąjungos karių kapinės

200 m į rytus nuo Zarasaičio ežero Aušros kalnelyje. Užima 380 m2 plotą.
1979 – 1981 m. restauruota (projekto autorius architektas V. Juodelė). 1999 12 8-10 pavogtos 94 lentelės. 2000 m. įrengta paminklinė lenta lietuvių kalba.