VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINEI EDUKACIJAI SKIRTI UŽSIĖMIMAI 2017 M.

VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINEI EDUKACIJAI SKIRTI UŽSIĖMIMAI 2017 M.

Kontaktinis asmuo: Sigita Paradnikienė, muziejininkė-edukatorė, 
+370 600 56306, sigitapar@gmail.com

1.    Edukacinė programa ,,Tradicijų galia“

1.1. Užsiėmimas ,,Kelkim žemę – budinkim pavasarį“. Pasakojama apie įvairiuose Lietuvos regionuose rišamų verbų savitumus, apie magišką verbos galią turėjo verba senovėje ir iš ko ją gamino kiekvienas, eidamas verbų sekmadienį į bažnyčią. Mokiniai išmoks atpažinti tradicinius augalus, naudojamus verboms rišti. Rišamos augalinės, o su ikimokyklinukais ir žemesnių klasių mokiniais – popierinės verbos.
1.2. Užsiėmimas ,,Užgavėnės“. Mokiniai išmoks Užgavėnių dainų ir žaidimų; sužinos Užgavėnių personažų reikšmes; gamins Užgavėnių kaukes. Užsiėmimo metu pasakojama  apie Velykų papročius, tradicijas, simbolius, ornamentiką. 
1.3. Užsiėmimas ,,Ant margučio  – visi lietuvių liaudies raštai“. Parodoma, kaip senovėje margindavo margučius vantų lapais, ąžuolo žieve… Kiekvienas margina savo margutį gamtiniais dažais ir vašku.
1.4. Užsiėmimas ,,Šiaudiniai žaislai Šv. Kalėdoms“. Mokiniai gamins žaislus iš šiaudų (šiaudinę girliandą ir žvaigždutę), sužinos apie kalėdinio šiaudinio žaisliuko simboliką.
1.5. Užsiėmimas ,,Angelų buvimo metas“. Kalbėsime apie Adventą, papročius, draudimus, burtus, įvairias veiklas. Pasigaminsime angeliuką iš popieriaus.
1.6. Užsiėmimas ,,Stebuklų nakties burtai“. Kalbėsime apie Kūčių ir Kalėdų papročius ir prietarus, Kūčių vakarienės burtus, patiekalus, dainas; Naujuosius metus.

2. Edukacinė programa ,,Verslai ir amatai“

2.1. Užsiėmimas ,,Senovės žvejybos papročiai ir burtai“
2.2. Užsiėmimas ,,Medžioklė“
2.3. Užsiėmimas ,,Žemdirbystė“
Kalbėsimės apie verslus senovėje, apie žmogaus darną su gamta ir jo pastangas palenkti gamtą savo naudai, apie senovės žvejo, medžiotojo, žemdirbio veiklos ypatumus, papročius, burtus ir prietarus. Išmoksime atpažinti žvėris ir paukščius, gėlavandenes žuvis; bus nagrinėjama žuvies sandara. 
P.S. Galima pasirinkti edukacinį užsiėmimą apie kiekvieną verslą atskirai arba visus kartu.
2.4. Užsiėmimas ,,Audimas. Audinių raštai“. Mokiniai sužinos apie aukštaitiškų juostų ir lovatiesių spalvas, raštus, simboliką, pritaikymą kasdieniniame gyvenime; patys kurs juostos raštą. Vyresnieji išmoks austi gobeleną.
2.5. Užsiėmimas ,,Lietuviškos keramikos išskirtinumas“. Bus pasakojama apie senovinius molinius indus; jų gamybos techniką, puošybos elementų reikšmę. Mokysimės apibūdinti puodynę ir ąsotį; piešime ir puošime indus liaudiškais raštais.

3. Edukacinė programa ,,Senolių gyvenimo ir išminties takais“

3.1. Užsiėmimas ,,Pasakos kamaroj“. Ūkininko kamaroje seksime lietuvių liaudies ir užsienio šalių pasakas. Pažinsime tradicinius darbo įrankius: spragilą, pjautuvą, sėtuvę ir t.t.; papasakosime apie duonos kepimo papročius, tradicijas; minsime mįsles, ragausime naminės duonos.
3.2. Užsiėmimas ,,Rašto keliu“. Kalbėsimės apie rašto atsiradimą, apie mokyklas senovėje (vargo mokyklą, daraktorines mokyklas); palyginsime mokslo reikšmę svarbą žmogui seniau ir dabar. Skaitysime Žemaitės apsakymą „Kaip Jonelis raides pažino“. Susipažinsime su mokymo priemonėmis – grifeline lentele, mediniu lagaminėliu knygoms, plunksna, senaisiais vadovėliais. 
3.3. Užsiėmimas ,,Gydomoji žolelių galia ir užkalbėjimai“. Skanausime įvairių vaistinių žolelių arbatą, papasakosime, kaip seniau žmonės gydėsi be vaistų; mokysimės atpažinti populiariausias vaistažoles; atskleisime, kokiais būdais be vaistažolių dar buvo „varomos“ ligos, kokias apeigas žmonės atlikdavo, kad ligos paliktų namus ir žmones…
3.4. Užsiėmimas ,,Senoji kaimo buitis“. Pasakosime apie ūkio darbus, supažindinsime su įvairiais ūkio ir buities rakandais. Vyresnieji mokiniai spręs kryžiažodį, jaunesnieji ieškos ir pieš ekspozicijoje esančius eksponatus.
3.5. Užsiėmimas ,,Skrynios ir kuparai“. Mokysimės atskirti skrynią nuo kuparo. Susipažinsime su skrynių ir kuparų puošimo ornamentais bei jų reikšme. Kalbėsimės apie šių baldų paskirtį, susijusius papročius ir tradicijas. Dekoruosime skrynią ar kuparą.
3.6. Užsiėmimas ,,Prie žibalinės lempos“. Sužinosime apie drabužių skalbimo būdus, kočiojimą, siūlų verpimą, siūlų į kamuolį vijimą. Minsime mįsles, minkles, žaisime senovinius žaidimus. Pasakosime, kokoje aplinkoje gyveno mūsų proseneliai, kaip jie vakarodavo ir linksmindavosi… Mergaitės gali pažaisti su skudurine lėle ir pačios pabandyti pasidaryti tokią lėlę. 

4. Edukacinė programa ,,Zarasų krašto istorija ir paveldas“

4.1. Užsiėmimas ,,Zarasai Pirmojo pasaulinio karo metais“. Istorijos pamoka muziejuje: pasakosime apie to meto įvykius, aplankysime išlikusius rytų fronto bunkerius.
4.2. Užsiėmimas ,,Zarasų miesto istorija“. Istorijos pamoka muziejuje: papasakosime apie miesto vardo kilmę, demonstruosime skaidres, kuriose pavaizduoti senieji Zarasai. Palyginsime senąjį ir dabarties kraštovaizdį. 
4.3. Užsiėmimas ,,Zarasų krašto dvarai“. Istorijos pamoka muziejuje: demonstruosime skaidres, supažindinsime su buvusių dvarininkų prisiminimais. 

5. Edukacinė programa ,,Žymūs kraštiečiai žydai“ 

5.1. Užsiėmimas ,,Dailininkas ir pedagogas ,,Yjeguda Penas“. Dailės ir istorijos pamokos muziejuje.
5.2.Užsiėmimas ,,Kolekcionierius ,,Antonas Brodovskis“ (3 tikslinėms grupėms: vaikams, jaunimui ir suaugusiems). Istorijos ir ekonomikos pamokos bei popietės muziejuje.

6. Edukacinė programa ,,Kalbininkas Kazimieras Būga“ 
(kontaktinis asmuo Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus muziejininkas-kultūrinės veiklos vadybininkas Rytis Pivoriūnas, tel. 8 610 25 972, el. p. rytispivoriunas@gmail.com)

6.1. Užsiėmimas ,,Pažiegės laukais vaikšto lietuviškas žodis“. Lietuvių kalbos pamoka ir ekskursija K. Būgos memorialiniame muziejuje.
6.2. Užsiėmimas „Kazimieras Būga – Lietuvos didysis kalbininkas“. Paroda (spalio 6 d. – lapkričio 30 d.)  ir paskaitų ciklas.
6.3. Užsiėmimas, skirtas paminėti K. Būgos 138-ąjį gimtadienį ,,Prisimenant Lietuvos didį kalbininką“