Baltisto Kazimiero Būgos memorialinio muziejau sodyba muziejus Pažiegės kaime

Kalbininko Kazimiero Būgos muziejus yra Pažiegės kaime (Dusetų sen.) už 10 km nuo Dusetų. 

Yra išlikusi sodyba, užimanti 1,5 ha sklypą: vakarinėje jos dalyje – gyvenamasis namas, 30 m į pietus nuo jo – ūkinis pastatas, rytinėje sklypo dalyje – senas sodas. Sodyba buvo įkurta XIX a. vid. Iki 1935 m. joje gyveno kalbininko motina. Jai mirus, sodyba atiteko giminėms. 1965 m. namas renovuotas. 1973 m. vakariniame pastato gale įrengtas K. Būgos memorialinis muziejus. Viename kambarių, panaudojus autentiškus baldus ir daiktus, atkurtas K. Būgos gyvento laikotarpio interjeras. Čia eksponuojamos profesoriaus parengtos knygos, šeimyninės nuotraukos bei relikvijos. Ekspozicijoje pasakojama apie kalbininko gyvenimą, mokslinę bei visuomeninę veiklą. 1989 m., minint 110-ąsias K. Būgos gimimo metines, Būgų sodyboje buvo pastatytas simbolinis kryžius, kuris įamžina svarbias giminei datas: 1831 m. – Būgų atvykimą į Pažiegę, 1883 m. – senam namui sudegus naujojo atstatymą, 1884 m. – K. Būgos motinos tėvelio mirties metus.

Anksčiau profesoriaus K. Būgos sodyboje, kamaroje, buvo du miegamieji. Viename miegamojo gale profesorius, vasarą atvykęs į tėviškę, dirbdavo, o kitame ilsėdavosi. Šiuose miegamuosiuose stovėjo dvi „kradancos“, kur laikydavo knygas, raštus, laiškus ir atvirukus. 

Mylėjo ir brangino K. Būga savo tėviškę, jos apylinkes. Sakydavo, kad jam nereikia jokių kurortų, kad gražesnės vietos, kaip Pažiegė, jis nerandąs, nors daug kur važinėjo ir lankėsi. 

Pabuvokite Pažiegėje, toje aplinkoje, kuri suformavo iškilų lietuvių kalbos propagavimo riterį K.Būgą ir dar labiau įprasminkite savyje kiekvieno mūsų įgimtus dalykus: tėvų žemės, gimtinės traukos, papročių ir gimtos kalbos amžinumą. Viešėdami Pažiegėje, neaplenkite ir Dusetų miesto, kur prie Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos  stovi paminklas kalbininkui, profesoriui K. Būgai. Jo biustą sukūrė Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas, liaudies dailininkas, profesorius, valstybinės premijos laureatas, skulptorius Bronius Vyšniauskas, paminklo architektūrinės dalies autorius – R. Vyšniauskas. Paminklas atidengtas 1985 m.