Du archeologiniai akmenys prie Zarasų krašto muziejaus

Mitologiniai akmenys (dubeniuotasis iš Murmuliškių kaimo, Degučių sen., ir mažesnis iš Štadvilių apylinkių)1986 m. paminklosaugininko Jono Nemanio atgabenti į Zarasus ir pastatyti prie Zarasų krašto muziejaus pastato.