Lapeliškių mitologinis akmuo

Yra 170 m į pietryčius nuo kelio Zarasai – Turmantas, 30 m į vakarus nuo Lapeliškių kaimo senųjų kapinių (Turmanto sen.). 

Apsamanojęs pilko granito mitologinis akmuo yra nupjauto kūgio formos. Jo aukštis 2 m, skersmuo 2,5 m. Akmens viršutinėje dalyje yra 1,07 m x 0,70 m dydžio ir 0,30 m – 0,40 m. aukščio įduba, vadinama ,,Raganos sostu“. 1972 m. akmenį tyrinėjo Lietuvos Istorijos instituto darbuotojai, 1975 m. ir 1985 m. – Mokslinės metodinės tarybos archeologai. 1978 m. nustatytos, o 1994 m. pakoreguotos akmens teritorijos ir apsaugos zonos plotas –143,2 m².