Girutiškės akmuo

Yra Gražutės regioniniame parke, Girutiškių valstybiniame miške, apie 2 m prie miško keliuko, apie 800 m į rytus nuo rytinio Švento ežero kranto (Turmanto sen.). Akmuo su įvairiais ženklais ir neįmintais užrašais ant jo. 

Pilko granito, netaisyklingos, daugiau plokščios formos, akmuo yra 110 cm x 92 cm x 25 cm dydžio. Šiaurės vakarinėje akmens dalyje – kryžius, po juo skaitlinė 1554, po ja sunkiai išskaitomos raidės Mo Cel – Pet Z, tarp jų į pietryčių pusę 43 cm kryžius su puslankiu į kryžmą. Kairėje apskritimo pusėje raidės ON, dešinėje – RI. Kaip ir akmens viršuje apskritimo apačioje simetriškas kryžius. Manoma, kad tai akmuo su iškaltu senoviniu herbu – ženklu, kuriuo koks nors šių žemių valdovas XII–XIII a. žymėjo savo žemių valdas. 1978 m. nustatytos, o 1995 m. pakoreguotos akmens teritorijos ir apsaugos zonos plotas – 8,5 m².