Davainių mitologinis

Yra Davainių kaime, kelio Dusetos – Užpaliai pietrytinėje pusėje (Dusetų sen.). Priskiriamas nedidelei šalyje žinomų Laumių akmenų grupei.  

Akmuo šioje vietoje stovi nuo 1973 m., kai melioratorių buvo atvilktas iš Paindrės kaimo laukų. Jo kraštinių ilgis 2,2 x 3,0 x 2,5 m, centrinės dalies aukštis – iki 1,6 m, šonų aukštis – 0,9 m. ir 0,4 m. 1994 m. nustatytos akmens teritorijos plotas 7,5 m², o apsaugos zona užima 0,01 ha plotą.

Šis alkakmenis yra su lygia viršutine plokštuma, „perlūžusia” į dvi dalis, tradiciškai buvo apibūdinamas kaip aukuras. Pagal XX a. I p. užrašytus pasakojimus bei šioje vietovėje vykusių pavasarinių švenčių aprašymus, galima teigti, jog toks apibūdinimas yra beveik teisingas. Alkakmenis anksčiau siedavo su laumėmis – deivėmis, jie buvo naudojami kaip aukurai – ant jų žmonės sudėdavo vaišes, o vėliau patys jas bendros puotos metu suvalgydavo. Yra užfiksuotos prie alkakmenio vykusios moterų apeigos, turėjusios lemti moterų likimą, žemės derlingumą, gyvulių ir žmonių sveikatą bei vaisingumą. Šių apeigų metu aplink Paindrės kaimo laukuose gulėjusį alkakmenį moterys, pakėlusios sijonus, šokdavo.

Alkakmenio, kaip senojo tikėjimo šventovės, gyvavimo pradžia gali būti siejama su netoli esančio Vosgėlių piliakalnio naudojimo laikotarpiu.