Zokorių piliakalnis

Yra Zokorių kaime. Pasiekiamas iš plento Zarasai – Utena, Zokoriuose pasukus į dešinę, 470 m vėl pasukus į dešinę šiaurės rytų kryptimi ir pavažiavus 700 m, 250 m į kairę nuo keliuko, miške, Antalieptės marių pusiasalio sąsmaukoje (Degučių sen.).

Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, esančioje Antalieptės marių pietiniame krante. Aikštelė beveik apvali, 70 x 65 m skersmens, 1 m aukštesniu rytiniu galu. Rytiniame ir pietvakariniame šlaituose, 2 – 4 m žemiau aikštelės, iškastas 4 m pločio, 0,2 m gylio griovys, už kurio supiltas 20 m ilgio, 0,3 m aukščio, 6 m pločio pylimas. Už jo iškastas 3,5 – 4 m pločio, 0,2 m gylio griovys, už kurio supiltas 0,2 m aukščio, 7 m pločio pylimas. Pylimai ir grioviai vietomis virtę 11 m pločio terasa, 2 m aukščio išoriniu šlaitu. Vakariniame ir šiauriniame šlaituose, 3 m žemiau aikštelės, yra 7 m pločio terasa, 2 m žemiau jos –antra 4 m pločio terasa. Terasose yra stambesnių akmenų. Šlaitai statūs, 11 m aukščio, viršuje dirbtinai pastatinti.  

Piliakalnis apardytas arimų, pietvakariniame šlaite iškasta duobė. Jis apaugęs praretintų pušų ir beržų mišku. Piliakalnis datuojamas I t-mečio pirmąja puse.