Vitkūnų piliakalnis

Piliakalnis yra 0,4 km į pietryčius nuo Vitkūnų kaimo, tarp Smalvo, Smalvykščio ir Arklinio ežerų, miške, Smalvų girininkijos 2 kvartalo pietvakarinėje dalyje (Turmanto sen.).

Viršūnės aikštelė ovalo pavidalo, 35 m ilgio, 25 m pločio, žemėjanti į vakarų pusę. Aikštelės pakraščiuose yra kultūrinio sluoksnio liekanų, kuriose rasta lipdytinės brūkšniuotosios keramikos fragmentų. Piliakalnio šiaurės rytinėje, pietinėje ir pietvakarinėje papėdėse yra senovinės gyvenvietės liekanų, kuriose rasta lipdytinės grublėtosios ir lygiosios keramikos fragmentų. Radiniai saugomi Lietuvos Istorijos ir etnografijos muziejuje. 1958 m. ir 1972 m. piliakalnį tyrinėjo Lietuvos Istorijos instituto darbuotojai, 1975 m. ir 1985 m. – Mokslinės metodinės tarybos archeologai. 1994 m. nustatytos piliakalnio teritorijos plotas – 2,3 ha.