Vencavų piliakalnis

Yra į pietryčius nuo Vencavų, iš plento Dusetos – Degučiai – Dūkštas ties Balčio ežero rytiniu krantu miško keliuku pasukus į kairę. Pavažiavus ežero pakrante 250 m, ties ežero pietrytiniu galu (Dusetų sen.).

Piliakalnis įrengtas aukštumos kampe. Aikštelė beveik apvali, kiek pailga, 45 x 42 m dydžio. Rytiniame jos krašte supiltas 2,5 m aukščio, 14 m pločio pasagos formos pylimas, kurio išorinis 3 m aukščio šlaitas leidžiasi į 7 m pločio, 1,5 m gylio griovį. Už griovio kyla antras 80 m ilgio, 3 m aukščio, 7 m pločio pylimas, su 1 m aukščio išoriniu šlaitu. Už jo iškastas trečias 2,5 m pločio, 0,5 m gylio griovys ir supiltas trečias 85 m ilgio, 1 m aukščio, 5 m pločio pylimas. Už trečio pylimo iškastas ketvirtas 3 m pločio, 0,3 m gylio griovys. Šiauriniame ir rytiniame šlaituose pylimai virtę iki 4 m pločio terasomis. Šiaurės rytų pusėje abu pylimai skyla į dvi dalis. Piliakalnio vakariniame šlaite, 3 m žemiau aikštelės, yra 6 m pločio terasa, 4 – 5 m aukščiau papėdės – dar viena plati terasa. Šlaitai statūs, 12 – 16 m aukščio.

Pietinis šlaitas, atrodo, yra erodavęs į griovą – nėra terasų. Piliakalnis apaugęs pušimis, kurios aikštelėje ir pylimų vietose smarkiai praretintos.