Varniškių piliakalnis

Yra Šarkiškių kaime (Imbrado sen.). Aukšta kalva yra tarp Krovelio ir Dudužio ežerų. Datuojama I t-mečiu pr. Kr. – I tūkst. po Kr. pr. 

Piliakalnio aikštelė ovali, bet einant šiaurės kryptimi – pailga, 80 x 21 m dydžio, su 1 m aukščio iškiliu viduriu. Piliakalnio aikštelė apaugusi lapuočiais medžiais, daugiausiai beržais. Šlaituose susiformavusios terasos: 2 m žemiau aikštelės yra 4 m pločio terasa, kita – 1,5 m aukščio. 

Terasos apardytos arimų, apaugusios lapuočiais medžiais ir krūmais. Piliakalnio vakariniame šlaite esančios terasos išorinis šlaitas leidžiasi į 3 m pločio ir 0,2 m gylio griovį. Griovys iš dalies užartas, apaugęs lapuočiais medžiais ir krūmais. Vakariniai šlaitai vidutinio statumo ir statūs, 20 – 25 m aukščio. Pietinis šlaitas žemesnis ir nuolaidesnis, daugiausiai apaugęs lapuočiais medžiais ir krūmais.