Ūžėniškių piliakalnis

Yra Degučių apylinkėje, Ūžėniškių kaime. Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, Ligajų ežero pietų krante. Aikštelė keturkampė, 41 x 33 m dydžio. Joje rasta akmeninių kirvukų, brūkšniuotosios keramikos. Pietvakarių šlaite, žemiau aikštelės, yra terasa. Šlaitai vidutinio statumo ir statūs, 10 – 14 m aukščio.

Piliakalnis, datuojamas I t-mečiu pr. Kr. – I t-mečio po Kr. pr., šiuo metu labai apardytas arimų. Pietryčių papėdėje 0,2 ha plote buvo papėdės gyvenvietė.