Pakalniškių piliakalnis

Yra apie 0,4 km į šiaurės rytus nuo Pakalniškių kaimo, Ramio ežero šiaurės vakariniame krante, 0,5 km į rytus nuo kelių Zarasai – Švenčionys – Turmantas – Salakas sankryžos, 0,12 km į rytus nuo kelio Zarasai – Švenčionys (Turmanto sen.).

Piliakalnį juosia ežeras ir pakrančių pelkės, o vakarinėje pusėje – žemuma. Piliakalnio šlaitų aukštis 8 – 10 m, nuo ežero pusės jie statūs, kiti – nuolaidesni. Piliakalnis ilgą laiką buvo ariamas. Jo viršūnės aikštelės skersmuo – 20 x 25 m, iškiliu viduriu, apaugusi medžiais. Piliakalnio vakarinėje papėdėje yra senovinės gyvenvietės liekanų. 1971 m. piliakalnį tyrinėjo Rokiškio kraštotyros muziejaus archeologas, 1972 m. – Lietuvos Istorijos instituto darbuotojai, 1975 m. – Mokslinės metodinės tarybos archeologai. 1994 m. nustatytos piliakalnio teritorijos ir apsaugos zonos plotas – 1,3 ha.