Narkyčių piliakalnis

Yra apie 350 m į vakarus nuo Narkyčių kaimo, 100 m į pietvakarius nuo Jatkūniškio ežero pietinio kranto ir 600 m į šiaurės vakarus nuo Vencavo ežero šiaurinio kranto (Dusetų sen.). 1971 m. piliakalnį tyrinėjo Lietuvos Istorijos instituto darbuotojai. Piliakalnis yra ilgos didelės kalvos aukštesniajame pietiniame gale. Iš rytų ją juosia Jatkūniškio ežero slėnis, iš vakarų – pelkėta dauba, šiaurinėje pusėje yra likusi kalvos dalis. Kalvos viršūnė ir dalis šlaitų apardyti. Piliakalnio šlaitai statūs ir siekia 15 – 20 m aukštį. Viršūnės aikštelės dydis galėjo būti 50 x 30 m, o jos šiaurinėje dalyje – pylimas, skyręs piliakalnį nuo likusios kalvos dalies. Aikštelėje ir šlaituose yra kultūrinio sluoksnio liekanų. 1971 m. piliakalnį tyrinėjo Lietuvos Istorijos instituto darbuotojai. 1994 m. nustatytos piliakalnio teritorijos ir apsaugos zonos plotas yra 5,4 ha.