Mineikiškių piliakalnis

Yra apie 0,1 km į šiaurės rytus nuo Mineikiškės kaimo, Nikajos upės kairiajame krante, 0,8 km į vakarus nuo kelio Nadūnai – Šunelė tilto per Nikajos upelį (Zarasų sen.).

Piliakalnis yra medžiais apaugusioje Nikajos upelio pakrantės kalvoje, kurią iš pietų ir pietryčių juosia Nikajos slėnis, iš rytų, šiaurės ir šiaurės vakarų – kultūrinės ganyklos. 15 – 16 m aukščio piliakalnio šlaitai yra nuolaidūs. 60 x 40 m dydžio viršūnės aikštelė yra netaisyklingo plano. Aikštelė ir šlaitai yra apardyti ariant bei sodinant mišką. Kultūriniame sluoksnyje, esančiame aikštelės vakarinėje pusėje ir šlaituose, rasta akmeninio grindinio liekanų, degėsių, gyvulių kaulų, akmeninių įtveriamųjų ir su skyle kotui kirvių, kaulinių įrankių, lipdytosios brūkšniuotosios ir lygiosios keramikos fragmentų. 1949 m. ir 1972 m. piliakalnį tyrinėjo Lietuvos Istorijos instituto darbuotojai, o 1975 m. – Mokslinės metodinės tarybos archeologai. Radiniai saugomi Rokiškio kraštotyros muziejuje. 1978 m. nustatytos, o 1994 m. pakoreguotos piliakalnio teritorijos ir apsaugos zonos plotas – 3,8 ha. Brūkšniuotosios keramikos kultūros piliakalnis naudotas I t-metyje pr. Kr.