Kuklių piliakalnis

Yra 0,5 km į rytus nuo Kuklių kaimo, Antazavės girininkijos 38 kvartalo vakarinėje dalyje (Imbrado sen.).

Piliakalnį supa pelkės, o vakarinėje pusėje jis susisiekia su aukštumos dalimi. Šlaitai natūralūs, nuo pelkės statūs, iki 7 m aukščio; vakarinis nuolaidus, iki 3 m aukščio. Apie 15 m skersmens viršūnės aikštelė ryškiai neišsiskiria, yra apaugusi medžiais. Piliakalnis suardytas ariant ir sodinant mišką. Kultūrinis sluoksnis neišliko. 1972 m. piliakalnį tyrinėjo Lietuvos Istorijos instituto darbuotojai, o 1975 m. – Mokslinės metodinės tarybos archeologai. 1994 m. nustatytos piliakalnio teritorijos ir apsaugos zonos plotas – 0,40 ha.