Kiemionių piliakalnis

Yra Kiemionių kaimo pietinėje dalyje, Ligajų ežero šiaurės rytiniame krante, apie 0,3 km į vakarus nuo tilto per Ligajų ir Ligajykščio ežerus jungiantį upelį (Salako sen.). 

Piliakalnis yra ežero kranto kalvoje, iš pietų jį juosia ežeras, iš kitų pusių – laukai. Pietinio šlaito aukštis 14 m, kiti nuolaidesni: šiaurinis – 9 m, rytinis, apardytas ariant, – 2,6 m. Vakariniame šlaite įrengtos dvi terasos. Viršūnės aikštelė ovalo formos, apie 50 m ilgio rytų – vakarų kryptimi ir 22 m pločio. Rytinėje papėdėje yra senovinės gyvenvietės liekanų. Rasta lipdytinės brūkšniuotosios keramikos fragmentų, geležies gargažių. 1958 m. ir 1972 m. piliakalnį tyrinėjo Lietuvos Istorijos instituto darbuotojai, 1975 m. – Mokslinės metodinės tarybos archeologai. 1974 m. nustatytos piliakalnio teritorijos plotas – 1,3 ha. 1995 m. tvarkyta Kiemionių piliakalnio teritorija: iškirsti krūmai, menkaverčiai ir sausi medžiai. Brūkšniuotosios keramikos kultūros piliakalnis naudotas I t-mečio pirmojoje pusėje.