Gutaučių piliakalnis

Vienas iš didžiausių ir įspūdingiausių piliakalnių yra į vakarus nuo kelio Antalieptė – Daugailiai, prie Zarasų – Utenos rajonų ribos, bevardžio upelio krante. 

Tai aukšta kalva, kurią kažkiek atokiau iš šiaurės ir rytų pusių juosė pelkės. Piliakalnio šlaitai statūs, 8 – 10 m aukščio, jo viršuje yra 60 x 25 m aikštelė. Archeologas F. Pokrovskis minėjo, kad XIX a. pab. tyrinėjamo piliakalnio teritorijoje buvo aptikta akmeninių kirvukų, peilių ir kitų senovės radinių, tačiau jie neišliko. 1949 m. ir 1972 m. piliakalnį žvalgė Lietuvos Istorijos instituto darbuotojai. Rasta lipdytos keramikos lygiu ir brūkšniuotu paviršiumi bei pentinis kirvis. Radiniai yra saugomi Lietuvos Istorijos ir etnografijos bei Rokiškio kraštotyros muziejuose. 1977 m. nustatytos, o 1994 m. pakoreguotos piliakalnio teritorijos ir apsaugos zonos plotas – 3,9 ha.