Golubiškių piliakalnis

Yra 0,3 km į vakarus nuo Golubiškių kaimo, apie 0,7 km į šiaurės vakarus nuo Avilio ežero šiaurės vakarinio kranto, bevardžio upelio kairiajame krante (Imbrado sen.).

Piliakalnis yra aukštoje kalvoje. Jį iš šiaurės vakarų juosia upelis, iš kitų pusių – pelkės. Šiaurės rytinis ir pietrytinis šlaitai statūs, pietvakarinis apardytas ariant, šiaurės vakarinis buvo nuolaidžiausias. Pastarajame buvo įrengta pylimų sistema ir terasos. Viršūnės aikštelė beveik keturkampė 50 x 30 m dydžio. Piliakalnio aikštelėje ir šlaituose yra kultūrinio sluoksnio liekanų. Rasta lipdytinės brūkšniuotosios keramikos fragmentų ir geležies šlako, o jo rytinėje, pietrytinėje ir vakarinėje papėdėse, beveik 1 ha plote, – senovinės gyvenvietės liekanų. 1958 m. ir 1972 m. piliakalnį tyrinėjo Lietuvos Istorijos instituto darbuotojai, 1975 m. – Mokslinės metodinės tarybos archeologai. Radiniai saugomi Lietuvos Istorijos ir etnografijos muziejuje. 1994 m. nustatytos piliakalnio teritorijos ir apsaugos zonos plotas – 3,1 ha. Brūkšniuotosios keramikos kultūros piliakalnis naudotas I t-mečio pirmoje pusėje.