Degučių piliakalnis

Yra Degučių sen., Gražutės miško 77 kvartale. Piliakalnio aikštelė ovali, pailga, 27 x 19 m dydžio, apaugusi mišku. Pylimai: vienas iki 0,8 m aukščio ir 5 m pločio, lanku juosiantis aikštelę; antras apie 120 m ilgio, 1,2 m aukščio ir 5,5 m pločio, supiltas šlaituose, 3,5 m žemiau aikštelės; trečias apie 80 m ilgio, 1 m aukščio ir 6 m pločio, supiltas 3 m žemiau antrojo pylimo. Aikštelės krašte esantis pylimas nuožulnesnis. Pylimai apaugę mišku. Grioviai: vienas apie 2,5 m pločio ir 0,5 m gylio yra šlaituose, 3,5 m žemiau aikštelės, priešais antrą pylimą; antras apie 2 m pločio ir 0,6 m gylio yra priešais trečią pylimą. Grioviai iš dalies užslinkę. 15 m aukščio šlaitai statūs, apaugę spygliuočių mišku. Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio (reljefo) autentiškumas – piliakalnį supantis kraštovaizdis (šiaurės pusėje yra upelio slėnis ir pelkė, pietų – dauba, rytų ir vakarų – aukštumos, šalia – Degučių pilkapis ir Degučių pilkapynas). Aplinka patenka į Gražutės regioninį parką. Vietovė apaugusi mišku.