Bielkaučiznos piliakalnis

Gražutės regioniniame parke esantis piliakalnis yra 1,5 km į pietryčius nuo Bielkaučiznos kaimo ir 0,55 km į vakarus nuo Apiričio upelio ištakų iš Apiričio ežero.

30 x 20 m dydžio viršūnės aikštelė ovalo formos. Žemiau aikštelės krašto, šlaite, supiltas 130 m ilgio ir 1,6 m aukščio pylimas, beveik žiedu juosiantis piliakalnio šlaitą. Nuo žemesnės aukštumos dalies piliakalnį skiria pylimas ir griovys. Piliakalnio aikštelėje, šlaite ir papėdėje yra kultūrinio sluoksnio liekanų. 1973 m. piliakalnį tyrinėjo Lietuvos Istorijos instituto darbuotojai, 1975 m. ir 1985 m. – Mokslinės metodinės tarybos archeologai. 1978 m. nustatytas, o 1994 m. pakoreguotas piliakalnio teritorijos ir apsaugos zonos plotas – 1,8 ha.