Betiškių piliakalnis

Yra apie 500 m į šiaurės vakarus nuo Jatkūniškių piliakalnio, į pietus nuo Betiškių kaimo, apie 600 m į pietryčius nuo kelio Sadūnai – Latveliškis, 350 m į vakarus nuo Pajuodžio ežero vakarinio kranto (Dusetų sen.).

Šis piliakalnis – tai 200 – 250 m x 100 – 150 m dydžio ir 8 m aukščio kalva. Iš šiaurės vakarų ir rytų ją supa pelkės. Piliakalnio šlaitai nuolaidūs, viršūnės aikštelė nežymi. Viršūnės pietrytinėje dalyje yra kultūrinio sluoksnio liekanų, kuriose rasta lipdytinės brūkšniuotosios keramikos fragmentų. 1949 m. ir 1972 m. piliakalnį tyrinėjo Lietuvos Istorijos instituto darbuotojai, o 1975 m. ir 1985 m. – Mokslinės metodinės tarybos archeologai. 1995 m. nustatytos piliakalnio teritorijos ir apsaugos zonos plotas – 1,2 ha. Brūkšniuotosios keramikos kultūros piliakalnis naudotas I t-mečio pirmoje pusėje.