Antaniškių piliakalnis

Yra apie 0,5 km į šiaurę nuo Antaniškių kaimo, apie 0,3 km į vakarus nuo kelio Imbradas – Meiriškis, 0,4 km į pietryčius nuo Glušoko ežero rytinio kranto (Imbrado sen.).

Piliakalnis yra į pelkę įsiterpusios kalvos pietiniame gale. Iš rytų, pietų ir vakarų jį supa pelkė. Šlaitų aukštis nuo pelkės pusės 6 – 7 m. Šiaurinėje piliakalnio dalyje yra sulėkštėjusio pylimo liekanų. Viršūnės aikštelė ilgą laiką buvo ariama ir kasama, o mažiau suardyta dalis užima 30 x 35 m plotą. Aikštelėje išliko apardyto kultūrinio sluoksnio liekanų. Piliakalnyje rasta lipdytinės brūkšniuotosios ir lygiosios keramikos fragmentų. 1972 m. piliakalnį tyrinėjo Lietuvos Istorijos instituto darbuotojai. 1994 m. nustatytos piliakalnio teritorijos ir apsaugos zonos plotas –1,8 ha.