You are here: Home > Naujienos > Pagerbkime Sausio 13-osios aukų atminimą

Pagerbkime Sausio 13-osios aukų atminimą

1991 m. sausio 13-ąją už Lietuvos laisvę žuvo 14 televizijos bokšto gynėjų:

 

 

 

 

 

 1. Loreta Asanavičiūtė – g. 1967 m. balandžio 22 d. Vilniuje. 1974 m. pradėjo mokytis Vilniaus 38-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Lazdynų vidurinė mokykla). 1975–1976 m. mokėsi Vilniaus 41-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Vilniaus Karoliniškių gimnazija), 1977–1979 m. tęsė mokslus Vilniaus 47-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Vilniaus Spindulio pagrindinė mokykla). Nuo 1980 m. mokėsi Vilniaus 50-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Vilniaus Ąžuolyno progimnazija), kurioje 1982 m. baigė aštuonias klases. 1982–1985 m. mokėsi Vilniaus 1-ojoje pamaininėje vidurinėje mokykloje (dabar – Vilniaus Židinio suaugusiųjų gimnazija) ir ją baigė. 1988–1990 m. studijavo Vilniaus finansų ir kredito technikume (dabar – Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas), kurį 1990 m. baigė ir įgijo buhalterinės apskaitos specialybę. 1982 m. ji pradėjo dirbti mokine-siuvėja siuvykloje „Aušra“, vėliau šioje siuvykloje dirbo siuvėja, nuo 1983 m. iki pat 1991-ųjų sausio įvykių – mezgėja susivienijime „Dovana“.
 2. Virginijus Druskis – g. 1969 m. vasario 1 d. Ukmergėje. Mokėsi Vilniaus 40-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Vilniaus Minties gimnazija). Baigęs aštuonias klases įstojo į Vilniaus elektromechanikos technikumą (dabar – Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetas). 1988 m. baigė technikumą ir įgijo skaičiavimo techniko specialybę. 1988 m. įstojo į Kauno politechnikos institutą (dabar – Kauno technologijos universitetas), studijavo radiotechniką Radioelektronikos fakultete. 1989 m. rugpjūčio 23 d. grįžo atlikęs karinę tarnybą ir toliau tęsė studijas Kauno politechnikos institute. 1990 m. vasarą perėjo į neakivaizdinį skyrių.
 3. Darius Gerbutavičius – g. 1973 m. liepos 14 d. Vilniuje. 1980–1988 m. mokėsi Vilniaus 43-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Vilniaus „Ryto“ progimnazija). 1988 m. įstojo į Vilniaus 3-ąją statybininkų mokyklą (dabar – Vilniaus statybininkų rengimo centras), kur siekė įgyti staliaus–dailidės specialybę ir vidurinį išsilavinimą, vėliau mokėsi Vilniaus 13-ojoje statybininkų mokykloje, nutaręs būti staliumi.
 4. Rolandas Jankauskas – g. 1969 m. sausio 2 d. Vilniuje. Mokėsi Vilniaus 34-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija), po vidurinio mokslo baigimo mokėsi Vilniaus elektromechanikos technikume (dabar – Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetas). 1987 m. jį baigė ir buvo paskirtas dirbti į mokslinį tyrimų institutą „Venta“. Nuo 1987 m. rudens studijavo Kauno politechnikos instituto filiale Vilniuje – Vilniaus inžinerinio statybos instituto Elektrotechnikos fakultete (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas), pasirinko pramonės įrengimų elektros pavarų ir automatizavimo specialybę. Tų pačių metų rudenį buvo pašauktas atlikti karinę tarnybą. 1990 m. lapkričio mėnesį grįžo namo ir nuo 1991 m. rugsėjo planavo tęsti studijas universitete.
 5. Rimantas Juknevičius – g. 1966 m. rugpjūčio 9 d. Kapsuke (dab. Marijampolė). 1976–1984 m. mokėsi Marijampolės 6-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Marijampolės Sūduvos gimnazija). 1985 m. baigė Kauno 23-iąją profesinę technikos mokyklą (dabar – Kauno informacinių technologijų mokykla).  Nuo 1987 m. studijavo Kauno politechnikos institute Radioelektronikos fakultete (dabar – Kauno technologijos universitetas) automatinio elektros ryšio specialybę.
 6. Alvydas Kanapinskas – g. 1952 m. liepos 26 d. Norkūnuose (Kėdainių r.). Mokėsi Kėdainių 2-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija), baigė Šlapaberžės profesinę technikos mokyklą (dabar – Kėdainių profesinio rengimo centras). Dirbo Kėdainių metalo konstrukcijų gamykloje ,,Progresas“ įrankių baro šlifuotuoju, o nuo 1990 m. lapkričio mėn. buvo Kėdainių biochemijos gamyklos darbininkas.
 7. Algimantas Petras Kavoliukas  g. 1939 m. sausio 8 d. Daugailiuose (Utenos r.). Mokėsi Daugailių aštuonmetėje mokykloje, vėliau – Vilniaus prekybos mokykloje (dabar – Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla) prekybininko profesijos. Iki 1991 m. dirbo pardavėju Vilniuje, vienoje iš Viršuliškių parduotuvių.
 8. Vytautas Koncevičius – g. 1941 m. gegužės 24 d. Kairėnuose (Kėdainių apskr.). 1957 m.  baigė Ust-Ulyčo kaimo septynmetę mokyklą,1979 m. – Kėdainių profesinę technikos mokyklą (dabar – Kėdainių profesinio rengimo centras). Dirbo melioracijos statybos montavimo valdyboje suvirintoju, vėliau (iki mirties) – suvirintojų brigadininku Jonavos mechanikos gamyklos Kėdainių ceche.
 9. Vidas Maciulevičius – g. 1966 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje. Mokėsi 34-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija), studijas tęsė Vilniaus inžineriniame statybos institute (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas), dirbo Eksperimentiniame žolės ir šiaudų perdirbimo mašinų konstravimo institute.
 10. Titas Masiulis – g. 1962 m. vasario 6 d. Kaune. 1969–1977 m. lankė Kauno 24-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla). Baigęs aštuonias klases, įstojo į Kauno politechnikumą (dabar –Kauno technikos kolegija), studijavo pramoninę ir civilinę  statybą ir įgijo techniko-statybininko kvalifikaciją. 1981 m. buvo paskirtas dirbti į Gražiškius (Vilkaviškio r.), 1984 m. pradėjo dirbti Kauno rajono ,,Pirmūno“ kolūkio statybos brigadoje.
 11. Alvydas Matulka – g. 1955 m. gegužės 30 d. Robliuose (Rokiškio r.). Mokėsi Panemunėlio vidurinėje mokykloje (dabar – Rokiškio Panemunėlio mokykla-daugiafunkcis centras), ją baigęs įstojo į Kauno profesinę technikos mokyklą (dabar – Kauno technikos profesinio mokymo centras), mokėsi šaltkalvio-įrankininko specialybės. Baigęs profesinę mokyklą dirbo Rokiškio mašinų gamykloje, autotransporto įmonėje. Vėliau šeima nusipirko ūkį Bajoruose, netoli Rokiškio, kur ūkininkavo, dirbo vairuotoju Rokiškio valstybiniame paukštininkystės ūkyje.
 12.  Apolinaras Juozas Povilaitis – g. 1937 m. vasario 3 d. Bliuviškių k. (dab. Šakių r.). Mokėsi Griškabūdžio mokykloje, Baigęs vidurinę mokyklą, atliko karinę tarnybą, grįžęs  apsigyveno Vilniuje, pradėjo dirbti: iš pradžių oro uoste, o vėliau Vilniaus telefonų stotyje, naktinėje pamainoje. Tuo pat metu įstojo mokytis į amatų mokyklą ir Leningrado ryšių instituto neakivaizdinį skyrių. Baigęs amatų mokyklą, buvo perkeltas dirbti į Vilniaus telefonų stoties namų ATS. 1977 m. įsidarbino šaltkalviu šlifavimo staklių gamykloje, o 1980 m. perėjo dirbti šaltkalviu į Lietuvos Mokslų Akademijos Chemijos ir cheminės technologijos institutą, galvanoplastikos laboratoriją. Čia dirbo iki pat žūties.
 13.  Ignas Šimulionis – g. 1973 m. gruodžio 17 d. Vilniuje. Mokėsi 34-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija). 1991 m. sausį buvo 12-tos klasės mokinys. Baigęs mokyklą, ketino stoti į Vilniaus universitetą arba Policijos akademiją.
 14.  Vytautas Vaitkus – g. 1943 m. rugsėjo 22 d. Paežerio k. (dab. Šilalės r.). Dirbo Kino studijoje vairuotoju, vėliau papildomai įsidarbino elektriku-santechniku Vilniaus Sporto rūmuose.