You are here: Home > Naujienos > Fotomenininko Rimo Lelecko fotografijų paroda ,,Pabudome ir kelkimės“

Fotomenininko Rimo Lelecko fotografijų paroda ,,Pabudome ir kelkimės“

1991 m. sausio 11–13 dienas ir sausio 17 dieną, kaip ir daugelis Lietuvos gyventojų, praleidau Vilniuje. Savo akimis mačiau Sausio įvykius, girdėjau šūvius, mačiau karinę techniką, važinėjančią Vilniaus gatvėmis, stebėjau dvasinį tautos pasiryžimą tapti laisvais, kartu su kitais petys į petį stovėjau prie Seimo rūmų, prie televizijos ir radijo administracinio pastato Konarskio gatvėje, prie televizijos bokšto…

Tomis dienomis su savimi turėjau juostinį fotoaparatą „Zenit“, kuriuo bandžiau fiksuoti Sausio įvykių nuotaikas. Nufotografavau per 100 kadrų. Tais pačiais 1991 m. parengiau savo pirmąją personalinę fotografijų parodą „Pabudome ir kelkimės“, kuri buvo eksponuojama Zarasų krašto muziejuje.

Po 30 m., nubraukęs dulkes nuo kruopščiai saugotų negatyvų, pristatau šias nuotraukas Zarasų krašto muziejuje virtualiai – vyresniems – kaip prisiminimą, jaunajai kartai – kaip istoriją, kurią reikia pamatyti. Kiekvienas kadras turi savo išliekamąją vertę, jei ne meninę, tai istorinę tikrai, nes niekada nesikartoja… ir viskas nepakartojama.

Rimas Leleckas

2021 m. sausio mėn.