You are here: Home > Naujienos > Muziejinių vertybių restauravimas

Muziejinių vertybių restauravimas

Zarasų krašto muziejus turi sukaupęs 5550 eksponatų Raštijos rinkinį. Šiame rinkinyje saugoma apie 100 XVIII – XIX amžiaus maldaknygių. 2007 metais muziejuje buvo įrengta nuolatinė Sakralinė ekspozicija, kurioje eksponuojama 17 maldaknygių, kitos dėl prastos būklės negali būti eksponuojamos.

    Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamo  projekto „Muziejinių vertybių restauravimas“ vykdymo metu buvo restauruotos 4 maldaknygės: 1793 m. išleista „Kazania na niedziele y swieta“; 1860 m. išleista „Kantyczkas arba kninga giesmiu par Moteju Wolonczewski“; apie 1890 m. išleista  „Maldaknygė lietuviška“ ir 1913 m. išleista „ Aušros žvaigždė arba maldų knygelė“.


    Prieš restauruojant, knygoms buvo atlikti cheminiai tyrimai, pašalinti ankstesni taisymai, atkurti trūkstami fragmentai, sutvirtintos konstrukcijos ir paruošta saugojimui.


     XVIII – XIX amžiaus maldaknygių restauravimas ir pristatymas visuomenei yra labai reikšmingas. Zarasų krašto muziejuje tai seniausi ir labai vertingi eksponatai. Jas išsaugoti svarbu ne tik mūsų muziejui, bet ir Lietuvos kultūrai. Restauruotos maldaknygės bus eksponuojamos nuolatinėje Zarasų krašto muziejaus Sakralinėje ekspozicijoje. Šios maldaknygės yra svarbios nacionaliniam kultūros paveldui, nes tokio laikotarpio išlikusių leidinių nėra daug, o mūsų krašte tai vieninteliai egzemplioriai. Šių keturių kilnojamųjų vertybių restauravimas turės ilgalaikį teigiamą poveikį ir naudą Raštijos fondo būklės pagerinimui. Istorinę ir kultūrinę vertę turinčių leidinių restauravimas padės juos išsaugoti ateinančioms kartoms. Eksponatų restauravimas leis muziejaus lankytojams matyti, kaip laiko pažeistos ir suplyšusios, nudilusiais viršeliais knygos po restauracijos virsta puikios būkles eksponatais.

Daiva Juškienė
Zarasų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja