You are here: Home > Naujienos > Pažinti Zarasų krašto dvarai

Pažinti Zarasų krašto dvarai

2020 m. Europos paveldo dienas Zarasų krašto muziejus minėjo kviesdamas į įvairias temines ekskursijas, tarp kurių buvo ir ekskursija po Zarasų rajone išlikusius dvarus. Jos vyko įgyvendinant projektą „Europos paveldo dienos 2020: Zarasų krašto dvarai“, iš dalies finansuotą Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos. Rugsėjo 11, 18 ir 19 dienomis surengtos trys ekskursijos, vienoje iš kurių dalyvavo tikslinė projekto grupė – Zarasų profesinės mokyklos moksleiviai.

Ekskursijų grupės aplankė XVIII a. antrojoje pusėje didikų Pliaterių statytą Antazavės dvarą. Su Antazavės dvaru susijusi ir viena garsiausių moterų Lietuvos istorijoje – karžygė Emilija Pliaterytė. Būtent šiame dvare ji parašė savo garsųjį atsišaukimą ir išjojo į 1831 m. sukilimo kovas. Dvaro rūmai šiuo metu yra atnaujinami, juose veikia Amatų centras Antazavės dvare. Vienos iš ekskursijų dalyviai ne tik aplankė dvaro rūmus, bet ir dalyvavo ten vykusioje karpinių edukacijoje, kurią vedė sertifikuota tradicinių amatų meistrė Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė.

Aplankytas ir šiuo metu atnaujinamas Zarasų rajono Kamariškių dvaras. Ilgą laiką buvę apleisti raudonų plytų rūmų fligeliai yra išvalyti, juose sudėtos grindų ir stogo perdangos. Dvarą įsigijusi organizacija rūpinasi ir dvaro ūkinių pastatų bei rūsių išsaugojimu. Taip pamažu dvaro kompleksas virsta dar vienu įdomiu lankytinu Zarasų rajono objektu.

Mukulių dvaras yra ne tik gerai išlikęs, bet ir išsaugota puiki medžių alėja. Ši vieta susijusi su garsių istorinių asmenybių gyvenimais. 1878 m. čia gimė Rusijos imperijos kariuomenės generolas, vėliau vadovavęs baltagvardiečiams Rusijos pilietiniame kare, Piotras Vrangelis. Visgi dar glaudžiau Mukulių dvaras yra susijęs su Lietuvos valstybės istorija. 1923 m. jį įsigijo daktaras Juozas Buzelis, Zarasų rajone gimęs ir Zarasuose ilgą laiką gyvenęs Steigiamojo Seimo narys, gydytojas ir iškilus visuomenės veikėjas.

Neliko pamiršta ir garsioji Stelmužės dvarvietė. Manoma, kad viduramžiais šioje vietoje buvusi kalavijuočių ordino pilis, o vėliau dvarininkai vokiečiai Fon Berkenai Stelmužėje įkūrė dvarą. Nors dvaro rūmai Pirmojo pasaulinio karo metais buvo sunaikinti, iki mūsų dienų daug įdomių objektų primena mums apie kažkada čia virusį didikų gyvenimą: dvarininkų Valujevų mauzoliejus, Vergų bokštas, ūkiniai pastatas ir, žinoma, – puikioji medinė Stelmužės bažnyčia, pastatyta 1650 m. ir iki mūsų dienų išlikusi autentiško interjero.

Ekskursijų dalyviai aplankė ir Kultūros centrą Dusetų dailės galeriją. Nors tai ir ne dvaras, nors vieta ir moderni, bet čia visuomet gausu  kultūros ir veikia įdomios meno parodos.

Dėkojame visiems, vykusiesiems pažinti įdomiųjų Zarasų krašto dvarų. Taip pat dėkojame  Kultūros centrui Dusetų dailės galerijai, Kamariškių ir Mukulių dvarų šeimininkams, svetingai priėmusiems ekskursijų grupes.

Nijolės Pilac, Evaldo Dumbravo ir Kęsto Vasilevskio nuotraukos.

Kęstas Vasilevskis,

Zarasų krašto muziejaus muziejininkas (kelionių vadovas), projekto vadovas