You are here: Home > Naujienos > Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienos

Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienos

Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjimo proga Zarasų krašto muziejaus interneto svetainėje www.zarasumuziejus.lt: birželio 14–15 dienomis LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus parengta virtuali paroda „Viltingas „Aleliuja!“ iš toli“. Parodoje eksponuojami muziejaus rinkinio „Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje“ eksponatai: fotografijos, laiškai, atvirukai, piešiniai, dienoraščių ištraukos; Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro Atminimo programų skyriaus vedėjos Monikos Kareniauskaitės pranešimo vaizdo įrašas; muziejaus istoriko Kęsto Vasilevskio straipsnis apie Zarasų gimnazijoje besimokiusį antisovietinį rezistentą, tremtinį, politinį kalinį, JAV lietuvį ir visuomenės veikėją Povilą Vaičekauską (1926–2017).

Zarasų krašto muziejuje birželio 14 d., 15 val., Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus parengtos parodos „12-asis kilometras: 1942–1943 m. Sverdlovske sušaudyti Lietuvos piliečiai“ atidarymas.


Paroda skirta 1942–1943 metais Sverdlovske sušaudytiems Lietuvos piliečiams atminti. Visi jie – pirmosios sovietinės okupacijos aukos, naujam režimui „socialiai svetimi ir pavojingi elementai“, kuriuos reikėjo sunaikinti. Tuomet Sverdlovske buvo sušaudyti 77 Lietuvos piliečiai. Tarp jų – aštuoni 1918–1940 metų Lietuvos Respublikos Ministrų kabinetų nariai: ministras pirmininkas Pranas Dovydaitis, vidaus reikalų ministrai Petras Aravičius, Antanas Endziulaitis, Zigmas Pranas Starkus, susisiekimo ir užsienio reikalų ministras Valdemaras Vytautas Čarneckis, švietimo ministras Kazimieras Jokantas, krašto apsaugos ministras Juozas Papečkys ir finansų ministras Jonas Sutkus. 


Parodoje pristatoma 1940–1941 metų politinė situacija, dariusi įtaką pirmiesiems Lietuvos gyventojų trėmimams ir įkalinimams lageriuose, trumpa Gario lagerio (Sverdlovsko sr.), kuriame buvo kalinami politiniai kaliniai, istorija ir mirties bausme nuteistų Lietuvos piliečių biografijos.


Kviečiame birželio 14 d. pagerbti žuvusiuosius gėlės žiedu bei žvakute prie kryžiaus (autorius Jonas Tvardauskas), skirto tremtiniams atminti (Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriuje).


Prie Turmanto geležinkelio bėgių aukų pagerbimas ir atminimo žvakutės uždegimas tądien vyks 14 val.


Zarasų krašto muziejaus informacija