You are here: Home > Naujienos > Moisiejus Botvinikas

Moisiejus Botvinikas

Tie, kas domisi Zarasų krašto praeitimi ir jos XX amžiaus istoriją liudijančiomis nuotraukomis, pastebi, kad daugelio jų autorius yra Moisiejus, dar vadinamas Moiša, Botvinikas. Tai bene pagrindinis Zarasų krašto fotografas, dokumentinėse fotografijose įamžinęs Zarasų miesto ir kaimų vaizdus, žmonių gyvenimo būdą. Žinoma, jog Zarasus fotografavo ir keletas kitų fotografų, tarp jų Borisas Ribčevskis, Vittmannas, Daškevičius, tačiau jų fotografijų žinoma nedaug.

Botvinikas gimė 1901 m. Kaune. Mokėsi staliaus, vandens tiekėjo, vėliau – fotografo amato. Kaune susipažino su savo pirmąja žmona Zelda. 1921 m. jie susituokė ir išvažiavo gyventi į Zarasus (tuometinius Ežerėnus), įsikūrė Zeldos tėvų namuose, dabartinėje Kauno gatvėje, netoli žydų kapinių. Sėlių aikštėje, Zeldos brolio namuose, kur dabar veikia Zarasų prokuratūra, Botvinikas įkūrė fotoateljė. Vėliau šeima pasistatė savo namą Bajorų gatvėje, numeris 4. Anksčiau ši gatvė vadinosi Bannaja, tarpukariu – Pirties, sovietmečiu – Giedrio, dabar – Bajorų. Čia Botvinikas įkūrė naują fotoateljė, o buvusiose patalpose atidarė elektros prekių parduotuvę, kurioje apie 1928 m. prekiavo pirmaisiais radijo imtuvais. Iki karo Botvinikas aktyviai dalyvavo visuomeniniame Zarasų miesto gyvenime. Jis buvo Zarasų miesto Šaulių sąjungos narys, žydų organizacijos „Žydai už Lietuvos nepriklausomybę“ pirmininkas. 1919–1920 m. Botvinikas kovėsi už Lietuvos nepriklausomybę. 1930 m., Lietuvos kariuomenės įkūrimo dešimtmečio proga, jam buvo įteiktas Lietuvos kariuomenės įkūrimo 10-mečio medalis. 1941 m. birželio 4 d. Botvinikų šeima buvo ištremta į Sibirą. Jų namas, fotoateljė ir parduotuvė buvo nacionalizuoti. Tremtyje atskirtas nuo šeimos Botvinikas aštuonerius metus kalėjo Rešiotų lageryje, dar tiek pat gyveno tremtyje Krasnojarsko krašto Dzeržinskio rajone. Žmona ir dvi jo dukterys Nechana ir Bela buvo ištremtos į Tomsko srities Bangaro rajoną. Sibiro tremtyje fotografas susipažino su savo antrąja žmona, jauna rusaite Galina. Dėl skyrybų ir naujų vedybų Botvinikas tarp savo tautiečių buvo smerkiamas visą likusį gyvenimą. Karas išardė ne tik jo santuoką. Naciai nužudė visus jo artimiausius giminaičius. Gyvas liko tik brolis, kuris iki 1980 m. gyveno Vilniuje, vėliau emigravo į Izraelį, ir sesuo, kuri 1934 m. išvyko gyventi į Jungtines Amerikos Valstijas. 1955 m. Moisiejus Botvinikas kartu su savo naująja šeima grįžo į Zarasus ir tęsė fotografo darbą, o žmona dirbo rusų mokyklos bibliotekininke. Botvinikas ilgai bylinėjosi, kol atgavo savo namą. Dukra Sofija lankė lietuvių mokyklą. Jai buvo šešiolika metų, kai 1972 m. Botvinikų šeima emigravo į Izraelį. Nuotraukos ir negatyvai buvo išdalyti pažįstamiems ir kaimynams, dalis liko namo palėpėje, nemažai pasimetė.
Moisiejus Botvinikas mirė Izraelyje. Dukros iš pirmosios santuokos Nechana (Nadežda Firman) ir Bela gyvena Rusijoje, Sofija – Vokietijoje
 
Parengė Zarasų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja Daiva Juškienė