You are here: Home > Naujienos > PAGERBSIME NARSIAS ANTALIEPTĖS MOTERIS

PAGERBSIME NARSIAS ANTALIEPTĖS MOTERIS

Antalieptės kraštas vienintelis Lietuvoje gali pasididžiuoti net dviem moterimis, pažymėtomis Vyties Kryžiais. Anelė Juozėnaitė-Šlepetienė (1894-1986) ir Konstancija Juozėnaitė-Zavadskienė (1903-1988) – tikra mūsų Laisvės kovų legenda.

Vyčio kryžiaus ordininkė Konstancija Juozėnaitė–Zavadskienė gimė Pakunigės vienkiemyje . Tai paprasta kaimo mergina, tėvų išauginta meilės Dievui ir Tėvynei pavyzdžiais. 1919 m. birželį pasižymėjo kovose su bolševikais prie Baltriškių kaimo: birželio 6-7 d. kai Lietuvos kariuomenės I-jo pėstininkų pulko kariai kovėsi su bolševikais prie Baltriškių bažnytkaimio ir buvo priversti atsitraukti nespėję paimti kulkosvaidžio ir sužeistųjų, K. Juozėnaitė su seserimi Anele krūmuose paslėpė karių paliktą kulkosvaidį. Penkis sužeistuosius perrišo, silpnuosius nunešė į mišką, stipresnius nuvedė pas savuosius į Jakunčius. Už tai 1928 m. apdovanota Vyčio Kryžiaus ordinu. 1939 m. rugpjūtį dalyvavo su Baltriškių šauliais statant paminklą Balčių kaime žuvusiam leitenantui J. Sidaravičiui. Dėl aktyvios veiklos ne kartą buvo tardoma, kalinama. Mirė 1988 m. gruodžio 25 d. Palaidota Vilniuje, Rokantiškių kapinėse.

1928 m. rugpjūčio 24 d. – rugsėjo 5 d. ,,Karys“ apie Konstanciją ir jos seserį Anelę publikacijoje ,,Užmirštos dvi karžygės“ rašė:

,,Lietuva, minėdama 1928 m. vasario 16 d. dešimt metų savo gyvavimo sukaktuves, prisiminė pamirštuosius pirmųjų kovų dėl jos nepriklausomybės kovotojus. Tik, deja, ne visi Lietuvos ištikimieji ir pasiaukojusieji sūnūs bei dukters buvo priminti ir tinkamai įvertinti jų nuopelnai Tėvynei. Tokių pamirštųjų tarpe yra dvi karžygės mergelės: Anelė ir Kostutė Juozėnytės iš Pakunigės vienk., Antalieptės valsč., Zarasų apskr. O jos tikrai yra vertos priminimo, nes atliko didvyriškus darbus su pavojumi savo gyvybei.

Vyčio paramos fondas, Zarasų meras N.Gusevas ir Antalieptės seniūnija sutarė dar šiais metais pagerbti didvyres Antalieptėje skulptūriniu akcentu.

Parengta remiantis žurnalisto ir kolekcininko Viliaus Kavaliausko informaciją

Daiva Juškienė, Zarasų krašto vmuziejaus vyr. fondų saugotoja