You are here: Home > Naujienos > Miko Šileikio galerija

Miko Šileikio galerija

Dailininkas, kultūros veikėjas Mikas Šileikis gimė 1893 m. spalio 15 d. Zarasų apskrities Degučių valsčiaus Liminėlio vienkiemyje. Jis buvo vienas pirmųjų lietuvių dailininkų Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1913 m., vengdamas rusų carinės karo prievolės, jis atvyko į JAV. Iki naujųjų imigrantų bangos po Antrojo pasaulinio karo Šileikis dalyvavo Čikagos meno instituto, Indianos dailininkų ir lietuvių išeivių dailės parodose. Už savo kūrinius ne kartą laimėjo premijų ir apdovanojimų. Jis buvo aktyvus įvairių meno draugijųnarys, vienas iš Lietuvių dailininkų sąjungos iniciatorių ir Čiurlionio galerijos Čikagoje steigėjų. 1957–1962 m. Čikagoje vadovavo Čiurlionio galerijai, įsteigė savo vardo premijų fondą.

Lietuvos visuomenė apie M. Šileikį kaip menininką išgirdo tik Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, o plačiau su jo kūryba susipažino 2000-aisiais, kai dailininkės Magdalenos Stankūnienės iniciatyva ir remiant tuometinei JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos pirmininkei Marijai Remienei, į Lietuvą buvo pargabenti Čikagoje veikusios Čiurlionio galerijos 50 metų kaupti išeivijos dailininkų kūriniai. Tarp jų buvo ir Miko Šileikio kolekcija.

Vilniuje surengtoje didžiulėje parodoje „Sugrįžusi išeivijos dailė“ tarp dviejų tūkstančių drobių buvo parodyta ir keliasdešimt M. Šileikio paveikslų. Dar kartą Vilniuje jo kūryba eksponuota Lietuvos tūkstantmečiui skirtoje parodoje, kuri vyko 2009 m. Vilniuje tame pačiame LDM Radvilų rūmų muziejuje. Dabar nemažai M. Šileikio paveikslų saugoma Lietuvos dailės muziejuje, o likusioji kolekcijos dalis (apie 240 paveikslų, taip pat ir piešiniai, eskizai, asmeniniai daiktai) buvo perduoti dailininko gimtojo Zarasų krašto muziejui. Čia 2000-ųjų metų kovo 11 d. atidaryta Miko Šileikio galerija, kurioje veikia nuolatinė dailininko kūrinių ekspozicija.

Mikas Šileikis mirė JAV, būdamas 94 metų amžiaus.

Miko Šileikio galerija

Daiva Juškienė, Zarasų krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja