You are here: Home > Naujienos > PAGERBTI KRITUSIEJI KOVOSE SU BOLŠEVIKAIS

PAGERBTI KRITUSIEJI KOVOSE SU BOLŠEVIKAIS

Zarasų krašto muziejus rugpjūčio 24 d., šeštadienį, surengė išvyką į Červonkos kapines Eglainės seniūnijoje (Latvija), kur amžino poilsio atgulė 31 karys savanoris. Tai vienas iš rugpjūčio 24–25 dienomis Zarasuose vykusių Nepriklausomybės kovų Zarasų krašte šimtmečio minėjimo renginių.

    Červonkos kapinėse 1932 m. pastatytas paminklas Lietuvos kariams, žuvusiems kovoje už Lietuvos Nepriklausomybę. Paminklą sukūrė lietuvių skulptorius Stasys Stanišauskas. Jo viršuje lietuvių ir latvių kalbomis užrašyta: „Žuvusiems Lietuvos kariams 1919–1920 m.“. Apačioje – įrašas lietuvių kalba: „Keleivi, pasakyk Lietuvai, kad mes kritome gindami Tėvynę“. Šis paminklas nebuvo sunaikintas ir sovietinės okupacijos metais. Beje, Kaune 1934 m. palaidoti nežinomo kareivio palaikai perkelti iš Červonkos kapinių. Nežinomo kareivio kapas buvo šventa vieta, prie kurios ateidavo visos į nepriklausomą Lietuvą atvykstančios delegacijos. Deja, sovietmečiu Kauno senosios kapinės, kuriose buvo palaidotas nežinomas kareivis, buvo sunaikintos. Dabar čia įkurtas Ramybės parkas.


     Tądien zarasiškiai aplankė ir Pirmojo pasaulinio karo mūšius regėjusią vietovę – Egiptę (Latvija), kurioje išlikusi apleista bažnyčia (1823 m.), karių kapai ir apkasai. 
    
Kęstas Vasilevskis, Zarasų krašto muziejaus muziejininkas (kelionių vadovas)
Autoriaus nuotraukos