You are here: Home > Naujienos > PAŽINTINĖ EKSKURSIJA Į ZARASŲ MIESTO BAŽNYČIĄ

PAŽINTINĖ EKSKURSIJA Į ZARASŲ MIESTO BAŽNYČIĄ

Balandžio 18 d. buvo minima Pasaulinė paminklų ir paminklinių vietų apsaugos diena. Ta proga Zarasų krašto muziejus pakvietė Zarasų krašto gyventojus ir miesto svečius į nemokamą ekskursiją ir susipažinti su vienu įdomiausių Zarasų miesto kultūros paveldo objektų – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. 

    Su šia miesto architektūros dominante susiję daugybė įdomių miesto istorijos epizodų, kuriuos buvo įdomu ir naudinga aptarti. Taip pat XIX a. antrojoje pusėje statytoje neobarokinėje bažnyčioje yra išlikę senų ir kultūrinę vertę turinčių puošybos lementų, kuriuos įdomu apžiūrėti.


    Kadangi Zarasai žinomi jau nuo XVI a. pradžios, gido Kęsto Vasilevskio, šių eilučių autoriaus, pasakojimas prasidėjo ne nuo šios bažnyčios statybos, o nuo tų laikų, kuomet Salakas buvo didesnis už Zarasus. Miestas pirmą kartą paminėtas Vilniaus vyskupijos susirašinėjime. Pagal kitus duomenis taip pat galima teigti, kad parapija Zarasuose buvo jau prieš 1508 metus. 


    Aptariant visas iki XIX a. vidurio Zarasuose pastatytas bažnyčias, prieita ir prie dabartinės Zarasų miesto bažnyčios istorijos. Ekskursijos dalyviai sužinojo, su kokiomis problemomis bažnyčios institucija susidūrė statydama šią miesto puošmeną. Mat buvo poreikis statyti bažnyčią ant medinių polių, kadangi smėlingas dirvožemis trukdė įleisti tvirtus pamatus. Vėliau bažnyčia pradėjo byrėti, visą antrąją amžiaus pusę buvo perstatinėjama ir dabartinę savo išvaizdą įgavo tik XIX-XX a. sandūroje. Ekskursijos dalyviams buvo parodyta 1864 metų raižinio kopija ir jie galėjo įsitikinti, kaip dabartinė bažnyčia skiriasi nuo bažnyčios prieš remontą. Bažnyčios viduje ekskursijos dalyviai apžiūrėjo didžiausią interjero puošmeną ir svarbiausią altoriaus akcentą – Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu paveikslą. Apžiūrėję centrinį ir kitus altorius, bažnyčios interjero puošybos elementus, ekskursijos dalyviai turėjo galimybę pakilti į bažnyčios balkoną. Ten buvo patogu nagrinėti senąsias interjero nuotraukas ir palyginti, kaip dabartinis bažnyčios vidus skiriasi nuo buvusio tarpukariu. Nors į varpinę pakilti šį kartą ir nepavyko, bet nagrinėjant nuotraukas buvo aptarta ir varpų istorija.


    Didelė dalis ekskursijos buvo skirta bažnyčiai Antrojo pasaulinio karo metais. Miestui kenčiant nacių ir sovietų okupacijas, karo mūšius ir terorą, kentėjo ir bažnyčia. Ekskursijoje buvo priminta istorija apie zarasiškio Lietuvos kariuomenės karininko Afanasijaus Kazano žygdarbį, kuomet iš bažnyčios bokšto buvo apšaudyti sovietų NKVD pareigūnai ir tokiu būdu išgelbėta daug nekaltai įkalintų žmonių gyvybių. Prisimintas ir bažnyčios šventoriuje palaidotas kunigas Stasys Baltrimas, 1941 metų birželį nužudytas besitraukiančių sovietų. Bažnyčia kentėjo ir nuo nacių grobstymų, šventoriuje vykdomų žudynių. 


    Nemažai šio laikotarpio istorijos ekskursantams buvo pateikta cituojant Zarasų gyventojos Marytės Kolienės-Gaidamavičienės prisiminimus, publikuotus Remigijaus Kavaliausko knygoje „Zarasų parapijos istorija“. Rekomenduojame paskaityti šią knygą ne vien dėl parapijos istorijos, bet ir todėl, kad joje aprašoma nemažai įdomių miesto istorijos epizodų. Knygoje gausiai cituojami prisiminimai, pateikiama daug archyvinės medžiagos. 


    Zarasų krašto muziejus dėkoja visiems panorusiesiems dalyvauti pažintinėje ekskursijoje ir susipažinusiesiems su įdomiojo Zarasų miesto paveldo dalimi. Muziejus taip pat dėkingas Zarasų parapijos dekanui Vydui Juškėnui, geranoriškai leidusiam ne tik surengti ekskursiją bažnyčioje, bet ir  pakilti iki vargonų bei juos apžiūrėti iš arti.

Kęstas Vasilevskis,  muziejininkas (kelionių vadovas)
Autoriaus ir Irenos Baliulės nuotraukos