You are here: Home > Naujienos > PROJEKTAS APIE ZARASŲ KRAŠTO ŽYDŲ GYVENIMĄ

PROJEKTAS APIE ZARASŲ KRAŠTO ŽYDŲ GYVENIMĄ

Zarasų krašto muziejus vykdo Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamą projektą ,,Zarasų krašto žydai: istorija, atmintis ir paveldas“ (projekto vadovė Ilona Vaitkevičienė). Įgyvendinant projektą surinkta gausi dokumentinė medžiaga, daug retų nuotraukų. Tokiu būdu panaudojant turimus kuo išsamesnius duomenis apie žydų gyvenimą, kultūrą, išlikusį istorijos ir kultūros paveldą bei įvairią kitą informaciją, susijusią su žydų būtimi ir likimu, kuriama inovatyvi ekspozicija ,,Zarasų krašto žydų istorija“.

Jau sudarytas unikalus interaktyvus dviejų potėmių žemėlapis, kuriame yra interaktyvios informacinės-pažintinės galerijos ,,Žymiausios žydų-litvakų asmenybės“ ir ,,Vietos žydų bendruomenės dokumentuose ir fotografijose“ bei informacinis dokumentinis vaizdo siužetas. Ekspozicijos koncepciją sukūrė ir informacinį terminalą muziejuje 2019 metų rudenį įrengs uždaroji akcinė bendrovė ,,MultimediaMark“.
    Naujoje ekspozicijoje bus atskleista Zarasų žydų sakralinis, verslo  paveldas, žydų švietimo įstaigų istorija ir veikla; įdomi informacija apie vietas, susijusias su žymiomis žydų bendruomenės asmenybėmis, gyvenimo įvykiais. Ypatingas dėmesys ekspozicijoje – žydų istorinėms kapinėms Zarasuose, Salake, Dusetose, Antalieptėje, taip pat – žydų, Nepriklausomybės kovų karių savanorių, žūties ir palaidojimo vietoms. Projekto vykdymo metu surasta nauja informacija nuodugniau atskleis istoriją apie žydų getus nacių okupacijos metais, Holokausto metu vykusių žydų žudynių ir palaidojimo vietas. Be to, svarbios ir tokios temos, radusios deramą vietą ekspozicijoje: pasaulio tautų teisuoliai Zarasų krašte, žydų slėpimo nuo nacių bei žydų dalyvavimo ginkluotame antihitleriniame pasipriešinime atmintinos vietos.
    Interaktyvi ekspozicija, kurioje gausu dokumentų, fotografijų bei specialioje galerijoje pristatomų žymių Zarasų krašto žydų-litvakų asmenybių biografijų, sudarys sąlygas muziejaus lankytojams geriau  susipažinti su savitu mūsų krašto žydų gyvenimu, istorija ir kultūra.
    
    Nuotraukose – Zarasų žydų mėgėjų teatro grupė po vaidinimo (pirmoje eilėje 3 iš kairės grupės vadovas ir režisierius B. Josmanas); maldos namai ir religinė mokykla (dabartinėje Savanorių gatvėje). Apie 1915 m.

Vasilijus Trusovas, Zarasų krašto muziejininkas (kultūrinių renginių koordinatorius)