You are here: Home > Naujienos > DUSETŲ DVASINIAME LAUKE: VYDŪNAS, KAZIMIERAS BŪGA IR ALEKSANDRAS STULGINSKIS

DUSETŲ DVASINIAME LAUKE: VYDŪNAS, KAZIMIERAS BŪGA IR ALEKSANDRAS STULGINSKIS

Kazimiero Būgos memorialiniame muziejuje (Dusetų seniūnijos pastatas, II aukštas) nuo gruodžio 10 d. iki sausio 31 d. vyksta fotodokumentinė paroda  Gimęs tai vietai ir toms pareigoms Prezidentas Aleksandras Stulginskis (1922-1926)

                                                            

(parengė Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune)
http://www.istorineprezidentura.lt

Pridedamas skelbimas


Gruodžio 12 dieną 12 valandą Kazimiero Būgos bibliotekoje (Vytauto g. 56) – monografijos „Vydūnas“ pristatymas. Renginyje dalyvaus kūrinio autoriai – Vydūno draugijos garbės pirmininkas, filosofas, dr. Vaclovas Bagdonavičius ir humanitarinių mokslų daktarė, literatūrologė, profesorė Aušra Martišiūtė-Linartienė. 


Gruodžio 13 dieną 12 valandą Kazimiero Būgos bibliotekoje – LAVINAMAS DOMESYS KALBOTYRAI – antroji konferencija, skirta profesionaliajai kalbotyrai aktualinti, Kazimiero Būgos paveldui paminėti, o šiemet ir Vydūno metams bei Lietuvos partizanams (laisvės kovotojams) įprasminti.  

Pridedama programa