Tarptautinio Marianos Veriovkinos simpoziumo ,,Utena/Utyan” paroda

Zarasų krašto muziejuje nuo rugsėjo 29 d. veiks septintojo tarptautinio Marianos Veriovkinos simpoziumo ,,Utena/Utyan” paroda. 

Daugiau

,,Muziejų kelyje“ – baltų vienybės dvasia

Rugsėjo 21 d. susisiejo du gražūs akcentai – Zarasų krašto muziejaus surengta laužų ir dainų sąšauka su kaimynais latviais pagal ,,Muziejų kelio“ projektą ir tradicinis Baltų vienybės dienos paminėjimas ant Liaudiškių Laukesos piliakalnio su gyvenviete. 

Daugiau

Pažinti Zarasų krašto dvarai

2020 m. Europos paveldo dienas Zarasų krašto muziejus minėjo kviesdamas į įvairias temines ekskursijas, tarp kurių buvo ir ekskursija po Zarasų rajone išlikusius dvarus. Jos vyko įgyvendinant projektą „Europos paveldo dienos 2020: Zarasų krašto dvarai“, iš dalies finansuotą Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos. Rugsėjo 11, 18 ir 19 dienomis surengtos trys ekskursijos, vienoje iš kurių dalyvavo tikslinė projekto grupė – Zarasų profesinės mokyklos moksleiviai.

Daugiau

Aplankytos medinės Zarasų krašto bažnyčios

2020 m. Europos paveldo dienas Zarasų krašto muziejus minėjo kviesdamas į įvairias temines ekskursijas, tarp kurių – ir po medines Zarasų rajono bažnyčias. Jos vyko įgyvendinant projektą „Aplankykime Zarasų krašto medines bažnyčias“, iš dalies finansuotą Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos. Rugsėjo 15, 18 ir 19 dienomis surengtos trys ekskursijos, vienoje iš kurių dalyvavo tikslinė projekto grupė – Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos moksleiviai. Ekskursijų metu aplankytos visos devynios Zarasų rajone esančios medinės katalikų bažnyčios.

Daugiau

Zarasuose pagerbtos Holokausto aukos

Rugsėjo 23-ąją  visoje Lietuvoje minima Lietuvos žydų genocido diena. Šios dienos ryte rajono Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Remigijus Lamanauskas  atvyko prie memorialo Zarasuose, Bukonto gatvės skvere, kur su Zarasų krašto muziejaus darbuotojais pagerbė Holokausto aukas.

Daugiau

„Jie gyveno greta mūsų. Prisimenant Zarasų krašto žydų bendruomenę“

Zarasų krašto muziejaus projekto ,,ZARASŲ KRAŠTO ŽYDAI: ISTORIJA, ATMINTIS IR PAVELDAS“ vykdymo metu 2018–2019 m., bendradarbiaujant su Zarasiškių litvakų Izraelyje komitetu bei uždarąja akcine bendrove ,,MultimediaMark“, buvo sukurtas dokumentinis vaizdo siužetas ,,Jie gyveno greta mūsų. Prisimenant Zarasų krašto žydų bendruomenę“. Projektui dalinį finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba.

Sveikiname švietėją – Lietuvos Kultūros Didvyrį – prof. Libertą Klimką!..

Brandūs jubiliejai skatina apžvelgti ir įvertinti nueitą kelią, o ypač kai jis pažymėtas asmenybės 80-mečiu. Šia proga ypatingo dėmesio vertas Libertas Klimka – lietuvių fizikas, gamtos mokslų daktaras ir profesorius, mokslo istorikas, etnologas, naujų tarpdisciplininių mokslo šakų – paleoastronomijos ir etnokosmologijos – pradininkas Lietuvoje, paveldosaugininkas, kraštotyrininkas.

Daugiau

SKELBIAMAS KONKURSAS ZARASŲ KRAŠTO MUZIEJAUS VYRESNIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą organizuojanti įstaiga – Zarasų krašto muziejus, Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos buveinė – D. Bukonto g. 20, 32132, Zarasai
Įstaigos kodas – 190221622

Pareigos – Zarasų krašto muziejaus vyresnysis buhalteris, 1 pareigybė, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,5.

Daugiau