INFORMACIJA APIE TAUTODAILĖS MUGĘ II MENŲ FESTIVALYJE

Rugpjūčio 15–19 dienomis Zarasuose vyks II menų festivalis. Tomis dienomis zarasiškius ir miesto svečius džiugins įvairūs renginiai, pramogos, varžybos, taip pat ir tradicinė tautodailės mugė, kuri vyks visomis šventinėmis dienomis. Maloniai kviečiame dalyvauti tautodailininkus, amatininkus ir kitus liaudies meno kūrėjus.  Mugės vieta – Sėlių aikštė (D. Bukonto skveras), pradžia nuo 9 val.

Daugiau

MUZIEJAUS DARBO LAIKAS LIEPOS 6 D.

Liepos 6 d. švęsime Valstybės dieną. Ta proga Zarasų krašto muziejus mielai lauks lankytojų nuo 12.00 iki 21.00 val. Zarasiškiai ir miesto svečiai galės susipažinti su ekspozicijomis, apžiūrėti išskirtinę Marko Rotko reprodukcijų parodą ,,Digitalinis Rotko fenomenas“ iš Marko Rotko meno centro Daugpilyje, Vytauto Didžiojo karo muziejaus parengtą istorinę parodą ,,Abiejų Tautų Respublikos karai su Švedija XVII amžiuje“. Taip pat tądien, 19.00 val., Zarasų krašto muziejuje vyks renginys, skirtas pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventei. 

Daugiau

APIE SKAUSMINGUS IŠGYVENIMUS IR VILTĮ

Za­ra­sų kraš­to mu­zie­ju­je gru­pe­lė trem­ti­nių, jų gi­mi­nių, ak­ty­viau­sių Za­ra­sų ben­druo­me­nės na­rių pa­mi­nė­jo skaus­min­gas Gedu­lo ir vil­ties bei Oku­pa­ci­jos ir ge­no­ci­do die­nas, pri­si­mi­nė tra­giš­kas tau­tos ne­tek­tis, pa­ger­bė  ne­kal­tų žmo­nių ma­si­nio trė­mi­mo, so­vie­ti­nio ge­no­ci­do ir te­ro­ro au­kas. Į ren­gi­nį at­vy­ko ir bu­vę trem­ti­niai Za­ra­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ben­ja­mi­nas Sa­ka­laus­kas, Za­ra­sų ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Ri­man­tas Ju­re­vi­čius.

Daugiau

,,TAUTIŠKĄ GIESMĘ“ GIEDOKIME KARTU

Zarasų krašto muziejuje liepos 6 d., penktadienį, 19.00 val., vyks renginys, skirtas pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventei – Valstybės dienai. Programoje: Vytauto Didžiojo karo muziejaus parengtos istorinės parodos ,,Abiejų Tautų Respublikos karai su Švedija XVII amžiuje“ atidarymas; Tomo Baranausko, istoriko, istorijos populiarintojo, publicisto, Vilniaus edukologijos universiteto lektoriaus, pranešimas; Kauno styginių kvarteto koncertas. Atlikėjai – Karolina Beinarytė-Palekauskienė (1-as smuikas), Aistė Mikutytė (2-as smuikas), Eglė Lapinskė (altas), Saulius Bartulis (violončelė).

Daugiau

SU SKAUSMU IR VILTIMI ŠIRDYJE

Zarasų krašto muziejuje birželio 14 d. (ketvirtadienį), 14.00 val., vyks Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjimas, skirtas tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti. Prisiminsime ir pagerbsime masinio nekaltų žmonių trėmimo, sovietinio genocido ir teroro aukas. 

Daugiau

AMATŲ CENTRE – UOKSINIŲ INKILŲ GAMYBOS MOKYMAI

Zarasų krašto muziejus įgyvendina Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Uoksinių inkilų gamyba“ ir kviečia į mokymus, vyksiančius struktūriniame padalinyje Amatų centre Antazavės dvare birželio 12, 13, 14 dienomis, 14–17 val. Mokymus ves sertifikuotas tautinio paveldo produkto – uoksinių inkilų – gamintojas Zenonas Striška. Uoksinių inkilų gamyboje naudojamas tuščiaviduris medis, geriausia liepos, tačiau tinka ir šermukšniai, juodalksniai, baltalksniai, obelys ir kt. Inkilai ilgaamžiai, patvarūs. Tinka gyventi įvairių rūšių paukščiams, voverėms, miegapelėms.

Daugiau

ZINO KAZĖNO–ZIKOS PARODA ,,LAUKINIAI VAKARAI + RODEO (WILD WILD WEST + RODEO)“

Zarasų krašto muziejaus padalinyje Kazimiero Būgos memorialiniame muziejuje (Dusetų seniūnijos pastatas, II aukštas) gegužės 24 d., 15 val., vyks iškilaus žurnalisto ir menininko (fotografo, dailininko, kinematografininko, muzikanto) Zino Kazėno-Zikos parodos ,,Laukiniai vakarai + Rodeo“ atidarymas. Parodoje bus eksponuojama fotografija, fotografika, tapyba, asambliažai, videofilmai, atributika – diržai ir sagtys. 

Daugiau

MUZIEJŲ NAKTIS ZARASUOSE

Tryliktąjį kartą Lietuvoje vyko akcija ,,Muziejų naktis“. Zarasų krašto muziejus taip pat atvėrė duris lankytojams neįprastu metu, kai paprastai muziejai yra uždaryti, ir pasiūlė nemokamai aplankyti ekspozicijas, dalyvauti įvairiuose renginiuose.

Daugiau