You are here: Home >Archive for the ‘Naujienos’ Category

Pagerbkime Sausio 13-osios aukų atminimą

1991 m. sausio 13-ąją už Lietuvos laisvę žuvo 14 televizijos bokšto gynėjų:    

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Mero sveikinimas

Gerbiami Zarasų krašto žmonės! Sausio 13-ąją minime Laisvės gynėjų dieną. Prieš trisdešimt metų išaušusi diena Lietuvos žmonių širdyse ir atmintyse išliks per amžius. Laisvė mums neįkainojama vertybė, jos kaina didelė – kupina skausmo, ašarų ir skaudžių netekčių. Tomis dienomis ir naktimis Lietuvos žmonių – vyrų, moterų, vaikų, įvairių tautų žmonių vienybė, ryžtas, viltis ir tikėjimas […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Fotomenininko Rimanto Bikulčiaus fotografijų paroda „1991-ųjų Sausis“

Sausio 13-oji… Šiandien prirašyta daug straipsnių, išleista nemažai knygų, kuriose rimti politikai, istorikai, politologai nagrinėja faktinę medžiagą, pateikia situacijos, įvykių, politikų ir visuomenės vaidmens įvertinimą.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Fotomenininko Rimo Lelecko fotografijų paroda ,,Pabudome ir kelkimės“

1991 m. sausio 11–13 dienas ir sausio 17 dieną, kaip ir daugelis Lietuvos gyventojų, praleidau Vilniuje. Savo akimis mačiau Sausio įvykius, girdėjau šūvius, mačiau karinę techniką, važinėjančią Vilniaus gatvėmis, stebėjau dvasinį tautos pasiryžimą tapti laisvais, kartu su kitais petys į petį stovėjau prie Seimo rūmų, prie televizijos ir radijo administracinio pastato Konarskio gatvėje, prie televizijos […]

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Istoriko dr. Artūro Svarausko pranešimas

 

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

KRUVINOJI NAKTIS – tautos kančia ir prisikėlimas

JIE MYLĖJO LAISVĘ IR TĖVYNĘ Kruvinoji sausio 13-oji… Vėl paimu į rankas knygą „Lietuva.1991 01 13“ ir, kaip dažnai tai darau, peržiūriu ją nuo pirmo iki paskutinio puslapio. Skaitau tų dienų dokumentus, žiūriu į siaubą keliančias nuotraukas, noriu atrasti kažkokius ypatingus didvyriškumo bruožus žuvusiųjų veiduose.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

SAUSIO 13-OJI: TRYS DEŠIMTMEČIAI ATMINTIES

Šiemet Sausio 13-osios (Laisvės gynėjų dienos) minėjimas ypatingas – prabėgo 30 metų nuo tų tragiškų dienų Vilniuje, kai buvo apginta Lietuvos laisvė. Išaugo tuo metu gimusiųjų karta. Jaunimas apie Sausio 13-osios įvykius žino iš istorijos vadovėlių, liudininkų pasakojimų, spaudos.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Trys Karaliai

Sausio 6-oji bažnyčios liturginiame apeigyne vadinama Viešpaties Apsireiškimu. Trys išminčiai, vedini Mesijo žvaigždės, atėjo nusilenkti ir įteikti dovanų Betliejuje gimusiam kūdikėliui Jėzui, pripažindami jį viso pasaulio Išganytoju.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS