KURIAMA DUSETŲ KRAŠTO ISTORIJOS EKSPOZICIJA

1935 m. buvo įsteigta Kraštotyrinė K. Būgos vardo draugija. Būti draugijos nariais pareiškė norą apie 40 dusetiškių, o pirmininku išrinktas pradžios mokyklos vedėjas Petras Kuzmickas. Žymus tautotyrininkas, tautosakos ir žodyno rinkėjas, Lietuvių Enciklopedijos (Bostono) bendradarbis Antanas Mažiulis (1914 m. gimęs Žukliškių kaime) suorganizavo Dusetų apylinkės pavasarininkus tautosakos rinkėjus, kurie laimėdavo LT archyvo premijas, o sudaręs „Praeities“ būrelį ir muziejuką, su kitais steigė Dusetose K. Būgos vardo muziejų, dalyvavo etnografinėse ekspedicijose. 

Daugiau

PAMINĖTI TAUTODAILĖS METAI

Tradicinių amatų centre Antazavėje sausio 28, 30 ir 31 dienomis vyko renginiai, skirti Tautodailės metams paminėti. Jų metu buvo mokoma tradicinių siuvinėjimo, popierinių užuolaidų karpymo, margučių marginimo vašku bei pintinių juostų pynimo amatų. Sertifikuotas tradicinių amatų mokymo programas pristatė meistrės Ramutė Žiagūnienė (Molėtai), Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė (Utena) bei Jolanta Žalalienė (Molėtai). Į veiklas aktyviai įsitraukė Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorė Jovita Vainikevičiūtė, dailės ir technologijų mokytoja Daiva Mieliauskienė kartu su 7, 11-12 klasių mokiniais.

Daugiau

ŠIAUDINIŲ SODŲ PYNIMAS

Tradicinių amatų centre vasario 10, 12, 14 dienomis, nuo 15 val. vyks šiaudinių sodų pynimo edukaciniai užsiėmimai. Jų metu sužinosite įdomių dalykų apie šiaudinių sodų reikšmę ir prasmę, istoriją, tradiciją, gamybos technologiją, formas, puošybos detales, išmoksite paruošti šiaudus vėrimui, juos rišti į figūras bei pasigaminsite nedidelį šiaudinį sodą.

Daugiau

RIEŠINIŲ PARODA

Amatų centre Antazavės dvare nuo vasario 3 d. iki kovo 3 d. eksponuojama sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinės amatininkės, senojo mezgimo amato puoselėtojos Daivos Seibutienės ir Emilijos Seibutytės – Leipuvienės (Utena) riešinių paroda. 

Daugiau

ZARASUOSE PAGERBTAS ŽYDŲ TAUTOS AUKŲ ATMINIMAS

Sausio 27-ąją – Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dieną – Zarasų krašto muziejus drauge su Savivaldybe miesto skvere (D. Bukonto g.), kur rudenį atidengtas paminklas žydų aukoms Krakynėje atminti,  surengė akciją „Mes prisimename“ – „We remember“. 

Daugiau

Amatų centre – renginiai, skirti Tautodailės metams paminėti

2020 m. minimas Pauliaus Galaunės gimimo 130-ies metų jubiliejus. P. Galaunė – Lietuvos dailės istorikas ir kritikas, grafikas, lietuvių profesionaliosios muziejininkystės pradininkas, nusipelnęs meno veikėjas, daug dėmesio skyręs tautodailės plėtrai. Atsižvelgdamas į tai 2020-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Tautodailės metais. Tautodailė – svarbi etnokultūros, tautos dvasinės ir materialinės kultūros dalis, užtikrinanti tradicijų tęstinumą, padedanti plėtoti kultūrinį turizmą ir išsaugoti regioninį savitumą.

Daugiau

ARTI ČIČIRIO…

Zarasų krašto muziejuje atidaryta ir iki vasario 26 dienos veiks Vitalio VOŠTERIO (Vilnius) fotografijų paroda „Po tėviškės dangum“.

Daugiau

SAUSIO 13-OJI: APGINTA LIETUVOS LAISVĖ

Kviečiame dalyvauti Laisvės gynėjų dienos minėjimo akcijose bei renginiuose. 

Daugiau