Amatų centre – renginiai, skirti Tautodailės metams paminėti

2020 m. minimas Pauliaus Galaunės gimimo 130-ies metų jubiliejus. P. Galaunė – Lietuvos dailės istorikas ir kritikas, grafikas, lietuvių profesionaliosios muziejininkystės pradininkas, nusipelnęs meno veikėjas, daug dėmesio skyręs tautodailės plėtrai. Atsižvelgdamas į tai 2020-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Tautodailės metais. Tautodailė – svarbi etnokultūros, tautos dvasinės ir materialinės kultūros dalis, užtikrinanti tradicijų tęstinumą, padedanti plėtoti kultūrinį turizmą ir išsaugoti regioninį savitumą. 

Daugiau

ARTI ČIČIRIO…

Zarasų krašto muziejuje atidaryta ir iki vasario 26 dienos veiks Vitalio VOŠTERIO (Vilnius) fotografijų paroda „Po tėviškės dangum“.

Daugiau

SAUSIO 13-OJI: APGINTA LIETUVOS LAISVĖ

Kviečiame dalyvauti Laisvės gynėjų dienos minėjimo akcijose bei renginiuose. 

Daugiau

ZARASŲ KRAŠTO MUZIEJUJE – PARODA ,,PO TĖVIŠKĖS DANGUM“

Sausio 10 d., penktadienį, 16.00 val., Zarasų krašto muziejuje bus atidaryta Vitalio Vošterio (Vilnius) fotografijų paroda ,,Po tėviškės dangum“. Tai paroda, kurioje atsiskleidžia platus ir tikroviškas kaimo papročių, tradicijų, materialinės kultūros vaizdas; įamžintos Balčiūniškio kaimo (Suvieko sen.) žmonių gyvenimo būdo, darbo akimirkos. Kai kurių iš jų vaikai 1991 metų sausio 13-ąją gynė Lietuvos laisvę. 

Daugiau

Skelbiamas konkursas Zarasų krašto muziejus vyresniojo buhalterio pareigoms užimti

Skelbimo data – 2020-01-02

Konkursą organizuojanti įstaiga – Zarasų krašto muziejus, Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos buveinė – D. Bukonto g. 20, 32132, Zarasai
Įstaigos kodas – 190221622

Pareigos – Zarasų krašto muziejaus vyresnysis buhalteris, 1 pareigybė, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,5

Daugiau

AMATŲ CENTRE ANTAZAVĖS DVARE – KULTŪROS PASO PROGRAMA

2019 m. Zarasų krašto muziejus prisijungė  prie Kultūros paso priemonės, skirtos visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti. Kelia uždavinys teikti jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

Daugiau

Skelbiamas konkursas Zarasų krašto muziejus buhalterio (vyresniojo) pareigoms užimti

Skelbimo data – 2019-12-06 
Konkursą organizuojanti įstaiga – Zarasų krašto muziejus, Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos buveinė – D. Bukonto g. 20, 32132, Zarasai
Įstaigos kodas – 190221622
Pareigos – Zarasų krašto muziejaus vyresnysis buhalteris, 1 pareigybė

Daugiau

ZARASŲ KRAŠTO MUZIEJUS KVIEČIA Į KALĖDINIUS RENGINIUS

Zarasų krašto muziejus kviečia į kalėdinius renginius.

Daugiau